Premies en subsidies Coronafonds

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse regering om hen 87 miljoen euro ter beschikking te stellen. Het grootste gedeelte van die middelen wordt verdeeld over de lokale besturen.

Voor Lebbeke gaat het om een bedrag van 190.186,22 euro. Het gemeentebestuur van Lebbeke heeft beslist om drie subsidielijnen uit te schrijven:

  1. Premie jeugdkampen
  2. Premie UiTPAS
  3. Subsidiereglement Coronafonds

Je vindt alle reglementen onderaan deze pagina.

Om een aanvraag (voor subsidielijn één, twee en/of drie) in te dienen, moet je het aanvraagformulier gebruiken. Dit aanvraagformulier vind je op deze pagina.

Een aanvraag wordt bij voorkeur digitaal ingediend (vrijetijdsdiensten@lebbeke.be) of via de jeugd-, cultuur- of sportdienst voor 31 december 2020.