Privaat of publiek evenement?

Privaat evenement

Wat?

Private evenementen zoals tuin-, huwelijks-, verjaardagsfeesten en opendeur- en klantendagen zijn evenementen waarbij je kiest wie je wel of niet uitnodigt. Bij de start heb je een namenlijst van de aanwezigen. 

Deze evenementen worden niet behandeld door het evenementenloket.

Je blijft wel onderworpen aan het algemeen politiereglement. Bij klachten, ook inzake geluidsoverlast, kan de politie dus ingrijpen.

Publiek evenement

Wat?

Een publiek toegankelijke activiteit of gebeurtenis is een evenement dat plaatsvindt in een gebouw, tent of in openlucht, op publiek of privaat terrein waarop iedereen welkom is.

Het gaat dus om fuiven, kermissen, markten, carnavals, (door)tochten, circussen, sportwedstrijden, garageverkopen, rommelmarkten...

Procedure?

De organisator van een publiek evenement doet een aangifte bij het evenementenloket:

  • Voor evenementen met meer dan 500 aanwezigen ten laatste drie¬†maanden voor het evenement.
  • Voor evenementen met minder dan 500 aanwezigen ten laatste twee maanden voor het evenement.

De behandeling van de aanvraag vraagt tijd: het dossier wordt besproken in de evenementencel en nadien voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Respecteer daarom de indieningstermijn.