Subsidie voor het bevorderen van diversiteit in sport, cultuur en jeugd

Verenigingen kunnen een subsidie aanvragen voor acties of projecten die het delen van ervaringen in sport-, cultuur- en jeugdaanbod centraal stellen, om zo mee vorm te geven aan het samenleven in diversiteit.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie, gebeurt op basis van het gemeentelijk subsidiereglement.