Evenementen tijdens coronaperiode - update vanaf 30 januari 2021

Wegens corona is het nog steeds verboden om met meer dan 4 volwassen personen samen te komen. Hierdoor wordt het moeilijk om bepaalde zaken te organiseren. Wat mag dan nog wel? Je leest het hieronder!

Regelgeving

(MB van 30 januari en volgende wijzigingen)

Basisregel: Het blijft noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten beperkt. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met niet meer dan 1 persoon (buiten het huishouden) per maand. Een nauw contact is een contact dichter dan anderhalve meter, zonder mondmasker. Wie alleen woont mag met 2 personen thuis uitnodigen. 


Niet-georganiseerde samenscholingen buiten mogen met maximum met 4 personen tegelijk. Daarbij moet de nodige afstand bewaard worden.

Kinderen jonger dan twaalf jaar worden daar ook bijgerekend. 

Privésamenkomsten

Privésamenkomsten zijn beperkt tot maximum 4 personen en er dient buiten te worden afgesproken(dezelfde vier personen per twee weken). Je moet ten allen tijde de veilige afstand van 1,5 meter bewaren.

Jongeren tussen 13 jaar en 18 jaar mogen met maximum 10 personen opnieuw afspreken, maar deze ontmoetingen moeten verplicht buiten plaatsvinden. 

Publieke evenementen

Activiteiten in clubverband mogen plaatsvinden met een maximum 

  • van 25 kinderen tot en met 12 jaar, begeleiders niet meegerekend en in aanwezigheid van een meerderjarige trainer.
  • van 10 jongeren tussen de leeftijd van 13 jaar en 18 jaar, begeleiders niet meegerekend en in aanwezigheid van een meerderjarige trainer. De trainingen moeten buiten plaatsvinden.

Kampen zonder overnachting mogen plaatsvinden mits het volgen van de betreffende protocollen en in groepen van 

  • 25 kinderen tot en met 12 jaar, begeleiders niet meegerekend. De activiteiten vinden - in de mate van het mogelijke - buiten plaats.
  • 10 jongeren tussen de leeftijd van 13 jaar en 18 jaar, begeleiders niet meegerekend. De activiteiten moeten verplicht buiten plaatsvinden.

Melden

Elk publiek evenement moet je melden aan de gemeente, via de pdf die je krijgt na het invullen van de evenementenmatrix van de Vlaamse overheid - www.covideventriskmodel.be). Lees de protocollen die hiervoor beschikbaar zijn zeker even na. Een overzichtje vind je op www.info-coronavirus.be

Bezorg de pdf aan evenementenloket@lebbeke.be, wij contacteren je als er vragen of opmerkingen zijn.

Je noteert op je evenement zoveel mogelijk de namen en contactgegevens van de aanwezigen, bij een eventuele besmetting wordt het dan mogelijk om enkel een beperkte groep in quarantaine te plaatsen.

Het COVID Event Risk Model (protocol en matrix) kan je ook helpen bij de organisatie.