Vestigingsvergunning voor een nachtwinkel

Als u een nachtwinkel wilt openen, hebt u een vestigingsvergunning nodig.

U baat een nachtwinkel uit als:

  • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m²
  • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
  • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt
  • op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat

Wilt u op meer locaties een nachtwinkel openen, dan hebt u per locatie een vestigingsvergunning nodig.

Procedure

U dient uw aanvraag voor een vestigingsvergunning schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen.