Openbare onderzoeken van 12/07/2019 tot en met 10/08/2019

Dossier: OMV_2019078476
Naam: Robberecht Gert
Ligging: Lindekensstraat 52 te 9280 Lebbeke
Aard: bestemmingswijziging van woning tot restaurant met woongelegenheid