Redder D1-D3 - voltijds of deeltijds - contractueel

Aanleg wervingsreserve geldig voor 2 jaar

 Als redder sta je in voor de veiligheid van de zwembadgebruiker en zie je toe op het naleven van het zwembadreglement. Je verleent toezicht bij het zwembad en indien nodig kun je op een efficiënte en verantwoorde wijze ingrijpen, waaronder het uitvoeren van reddingstaken voor alle bezoekers die gebruik maken van de gemeentelijke zwemaccommodatie. Je verwelkomt enthousiast en klantvriendelijk de bezoekers van het zwembad. Je vervult eveneens algemene onderhoudstaken aan de zwembadaccommodatie.

Functievereisten

 • Je hebt een grondige actuele kennis van EHBO
 • Je bent vlot in de omgang, klantvriendelijk en flexibel naar werkuren
 • Werken op zaterdag, zondag en feestdagen is voor jou geen probleem
 • Je kan goed functioneren in stressvolle situaties en bent hierbij in staat om zelfstandig beslissingen te nemen en de juiste prioriteiten te stellen
 • Je beschikt over een gezonde dosis teamspirit, maar je kan ook goed zelfstandig werken
 • Je beheerst de Nederlandse taal

Profiel

 • In het bezit zijn van het diploma van ‘hoger redder’
 • Slagen voor een vergelijkende selectieprocedure

Wij bieden

 • Aanleg wervingsreserve geldig voor 2 jaar, bij toekomstige vacatures zal de aanstelling vanuit deze wervingsreserve gebeuren
 • Een voltijdse of deeltijdse functie met een contract van onbepaalde duur
 • Volledige overname van ervaring in de openbare sector; overname van max. 12 jaar functierelevante beroepservaring in de privé of als zelfstandige
 • Een aantrekkelijk verlofstelsel (30 dagen verlof – vanaf 5 jaar anciënniteit 35 dagen verlof)
 • Loon en extra legale voordelen:
  • loon niveau D1-D3 – min. 1929 euro bruto/maand en max. 3003 euro bruto/maand bij voltijdse prestaties
  • maaltijdcheques (7,5 euro, waarvan 1,09 euro persoonlijke bijdrage)
  • fietsvergoeding woon-werkverkeer (0,24 euro/km)
  • gratis hospitalisatieverzekering
  • opbouw tweede pensioenpijler

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke en mondelinge proef.

 • Schriftelijke proef (op 50 % van de punten):
  • een competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel worden getoetst.
  • een gevalstudie: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt.
 • Mondelinge proef (op 50 % van de punten)
  Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.

Bij elk examengedeelte wordt geëlimineerd. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten desgevallend voor elke selectietechniek 50 % van de punten behalen en op de gehele examenprocedure 60 % van de punten.

Het examen zal plaatshebben in het sportcentrum, Koning Albert I-straat 124 te Lebbeke op 18 november 2020 (voormiddag schriftelijke proef – namiddag mondelinge proef).

Plaats van tewerkstelling

Gemeentelijk zwembad, Koning Albert I-straat 124 – 9280 Lebbeke

Solliciteren

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 6 november2020

Duidelijk vermelden voor welke functie je solliciteert.

Sollicitatiebrief met motivatie + afschrift van het vereiste diploma indienen bij aangetekend schrijven, per gewone post, door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs (Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke) of via e-mail met leesbevestiging (personeelsdienst@lebbeke.be).

Meer info

Personeelsdienst gemeente Lebbeke - personeelsdienst@lebbeke.be of 052/46 91 04.