Sneeuw- en ijzelbestrijding

Gepubliceerd op vrijdag 15 januari 2021 12.51 u.
Tijdens de winter zorgen de gemeentediensten, samen met vier private personen, voor de sneeuw- en ijzelbestrijding op het grondgebied van Lebbeke.

De noodplanningsdienst en de interventiedienst van de lokale politie Buggenhout-Lebbeke houden voortdurend het weer in de gaten. Op basis van deze informatie wordt beslist om over te gaan tot het al dan niet (preventief) strooien.

Daarbij geven de strooidiensten voorrang aan de hoofdwegen, de omgeving van de rust- en verzorgingstehuizen, de brandweer en politiediensten, straten in de omgeving van scholen enz. Dit uitgangspunt vindt zijn neerslag in een lijst met prioritaire wegen die standaard gestrooid worden.
De strooidiensten strooien enkel op de gemeentewegen. Het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor het strooien op de gewestwegen.

Fietspaden

De gemeentelijke strooidiensten proberen tijdens een winterprik de prioritaire fietspaden gelegen op gemeentelijke wegen steeds sneeuw- en ijsvrij te houden.

Voetpaden

Ook als inwoner heb je een verantwoordelijkheid in geval van winterweer.
Deze verantwoordelijkheden zijn opgenomen in het algemeen politiereglement.

Zo is hier o.m. in opgenomen, dat je het voetpad voor je deur moet onderhouden:
- strooi zout bij ijzelvorming en veeg het voetpad als er sneeuw ligt;
- veeg sneeuw en ijs niet op de rijbaan of het fietspad. Anders wordt het voor fietsers nog gevaarlijker rijden;
- bij nalatigheid riskeert u een GAS-boete;
- voor meer informatie kan je terecht op 052/46 82 00.