Sporthal Appels wordt vaccinatiecentrum

Gepubliceerd op vrijdag 15 januari 2021 12.30 u.
Alle inwoners van Lebbeke zullen naar de Sporthal Appels te Dendermonde worden geroepen om zich te laten vaccineren. Daar bereidt men zich voor op een grootschalige vaccinatieoperatie.

Op vraag van de Vlaamse overheid kozen de Eerstelijnszone en de lokale besturen van Berlare, Zele, Hamme, Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout de locaties voor hun COVID 19-vaccinatiecentra. Sporthal Appels te Dendermonde en Sporthal Meulenbroek te Hamme bereiden zich voor op een grootschalige vaccinatieoperatie.

Per eerstelijnszone komt er minstens 1 vaccinatiecentrum, maximaal 2. Meer is niet aangewezen en ook niet toegelaten door de overheid. De opbouw en uitbating van zo’n centrum is immers een logistiek, administratief en medisch huzarenstukje. Cruciaal is de mogelijkheid om een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden, dichtbij de burger. Met maximaal 120 centra slaagt Vlaanderen daar beter in dan de ons omliggende landen.

De lokale besturen van Eerstelijnszonde Dender onderzochten met de Vlaamse blauwdruk in de hand de mogelijkheden op hun grondgebied. Sporthallen, evenementenlocaties, cultuurcentra, … werden gescreend op bereikbaarheid, parkeermogelijkheid, toegankelijkheid, oppervlakte, accommodatie, kostprijs, enz., wat resulteerde in goede voorstellen in elke gemeente. Het was geen evidente keuze, maar Sporthal Appels te Dendermonde en Sporthal Meulenbroek te Hamme kwamen uiteindelijk als beste optie uit de bus.

De Zorgraad, het bestuursorgaan van de Eerstelijnszone, wenst de betrokken lokale besturen alvast te bedanken voor de zeer grondige voorbereiding en het constructieve overleg om tot deze besluitvorming te komen. 

In het kader van de mobiliteit en de kortste verplaatsing voor de burgers zullen de inwoners van Berlare, Dendermonde en Lebbeke uitgenodigd worden in Appels. Vanuit de overheid is er de richtlijn om steden en gemeenten in z’n geheel uit te nodigen naar een welbepaald vaccinatiecentrum, waardoor we niet in de mogelijkheid zijn om deelgemeenten op te splitsen, ook al zou dit in het kader van de mobiliteit misschien beter zijn.

De uitbouw en organisatie is in handen van de Eerstelijnszone, in samenwerking met de 6 betrokken lokale besturen. De krachten worden gebundeld om de vaccinatiecentra 7 dagen op 7 optimaal te laten functioneren. Tegen 1 februari zijn beide centra ingericht. Dan volgt een testfase en wordt bijgestuurd waar nodig. Begin maart, zodra de vaccins geleverd worden, start de vaccinatie.

Nog belangrijker dan de locatiekeuze is het wegwerken van alle mogelijke vaccinatiedrempels

Eind vorig jaar werd binnen de Eerstelijnszone een multidisciplinaire vaccinatiewerkgroep opgericht. Zij zetten de komende weken maximaal in op het sensibiliseren van de burgers. Wie vragen heeft, zal terechtkunnen bij een telefonische hulplijn.

Ook voor de vaccinatie zelf zal maximaal ondersteuning geboden worden. Er komen specifieke vervoersdiensten voor burgers die niet op eigen houtje naar het vaccinatiecentrum kunnen. Wie weinig of niet mobiel is, zal thuis gevaccineerd worden. Voor alle lokale besturen en partners is het duidelijk … waar je ook woont, mobiliteit kan, mag en zal geen drempel zijn.

Uitnodiging op maat

Alle burgers zullen een individuele uitnodiging ontvangen. Daarin zal vermeld staan in welk vaccinatiecentrum je terecht kan. Reserveren is verplicht en kan aan de hand van de unieke code die iedereen zal ontvangen. Zo worden wachtrijen vermeden. Uiteraard gebeurt dit gefaseerd per doelgroep, rekening houdend met de beschikbaarheid van de vaccins.

Helpende handen

Zeven dagen op zeven vaccineren, met zo ruim mogelijke openingsuren, dat vraagt om veel helpende handen. Heel wat vrijwilligers hebben zich al aangemeld. Deze lijst wordt centraal beheerd. De komende week volgt een gerichte oproep naar verschillende profielen die we nodig hebben: (gepensioneerd en actief) medisch personeel, administratief medewerkers, logistieke helpers, enz.

Hygiënevoorschriften en naleving van de maatregelen blijven belangrijk

Met 97 besmettingen de voorbije 7 dagen, verspreid over de hele Eerstelijnszone, haalden we afgelopen maandag het niveau van midden september 2020. Deze hoopgevende cijfers zijn een beloning voor iedereen die zich de voorbije maanden aan de regels hield.

Een mooi perspectief bij de start van dit nieuwe jaar! Het vooruitzicht naar een vaccin maakt het af. Voor een succesvolle vaccinatiecampagne is het niet alleen belangrijk dat zoveel mogelijk burgers zich laten vaccineren, maar ook dat we met een lage besmettingsgraad kunnen starten. Men moet immers minimaal 14 dagen virusvrij zijn om te kunnen gevaccineerd worden.

Een warme oproep dus om nog even vol te houden. Volg nauwgezet de preventiemaatregelen op en zorg er zo mee voor dat onze Eerstelijnszone Dender binnen een paar maanden weer bruist!

Meer info

Voor alle algemene info rond deze vaccinatiecampagne kan je terecht op de website www.laatjevaccineren.be

Daarnaast verspreiden we de komende maanden nuttige info via alle lokale kanalen.

Zit je nu toch al met een prangende vraag, dan stuur je best een mailtje naar info@elzdender.be

Wil je helpen? Registreer je dan via www.helpdehelpers.be

Contactpersoon

Reinout Remmery, coördinator Eerstelijnszone Dender – 0473 63 30 29 – reinout.remmery@elzdender.be