Stafmedewerker communicatie / Communicatieverantwoordelijke B1-B3

Voltijds – Contract onbepaalde duur - Aanwerving en aanleg wervingsreserve voor 2 jaar

De stafmedewerker communicatie is verantwoordelijk voor de communicatie van gemeente- en OCMW-bestuur.

We zijn dus op zoek naar een communicatieve duizendpoot: heb jij een straffe pen, oog voor elke doelgroep, (basis)kennis van de courante lay-outprogramma’s? Kan je overweg met sociale media? Doet CMS een belletje rinkelen? Schrikken deadlines jou niet af? Heb je kaas gegeten van crisiscommunicatie? Zie jij jezelf bovendien een organisatiebreed communicatieplan ontwikkelen en een nieuwe huisstijl implementeren? Dan zijn wij naar jou op zoek!

Functie

 • Kennis van strategische communicatie
 • Kennis van diensten- en projectcommunicatie
 • Ontwikkeling en beheer van centrale communicatiekanalen
 • Pers & media
 • Conversatie en participatie
 • Professionalisering van de communicatie

Profiel

 • In het bezit zijn van een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
 • Kennis op het vlak van communicatie, participatie, PR en promotie is een pluspunt, maar geen vereiste. De zin en vaardigheid om deze zo snel mogelijk onder de knie te krijgen, is wel een vereiste.
 • Slagen voor een vergelijkende selectieprocedure.

Wij bieden

 • een boeiende, afwisselende en uitdagende functie bij een lokale overheid in volle beweging
 • werkzekerheid met een voltijds contract van onbepaalde duur (38u per week)
 • volledige overname van ervaring in de openbare sector; overname van max. 12 jaar functierelevante beroepservaring in de privé of als zelfstandige
 • een goede work-life balance met glijdende werktijden en een aantrekkelijk verlofstelsel (30 dagen verlof – vanaf 5 jaar anciënniteit 35 dagen verlof)
 • loon en extralegale voordelen:
  • o loon niveau B1-B3 – min. 2.509 euro bruto/maand en max. 4.229 euro bruto/maand
  • o maaltijdcheques (6 euro, waarvan 1,09 euro persoonlijke bijdrage)
  • o fietsvergoeding (0,24 euro/km)
  • o gratis hospitalisatieverzekering
  • o opbouw 2de pensioenpijler (2% van het pensioengevend jaarloon)

 Procedure

 • schriftelijke proef (op 60 punten)
  • o een competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel worden getoetst.
  • o een gevalstudie: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt.
 • mondelinge proef (op 40 punten)

Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.

Bij elk examengedeelte wordt geëlimineerd. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten desgevallend voor elke selectietechniek 50 % van de punten behalen en op de gehele examenprocedure 60 % van de punten.

De data voor de proeven zullen minimaal 14 dagen op voorhand worden meegedeeld.

Solliciteren?

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 31 juli 2020

Duidelijk functie vermelden waarvoor je solliciteert.

Sollicitatiebrief met motivatie + cv + afschrift van het vereiste diploma indienen bij aangetekend schrijven, per gewone post, door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs (Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke) of via e-mail met leesbevestiging (personeelsdienst@lebbeke.be)