Technisch assistent/chauffeur signalisatie D1-D3 - voltijds - contractueel

Aanleg wervingsreserve geldig voor 2 jaar

Als technisch assistent/chauffeur signalisatie word je ingezet bij het vervoeren en plaatsen van tijdelijke signalisatie (verkeersborden, nadars, werfhekken, …). Het is belangrijk de tijdelijke verkeersreglementen correct en zorgvuldig te interpreteren en uit te voeren. Naast deze taak word je polyvalent ingezet bij het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur en het gemeentelijk patrimonium, steeds in functie van de dienstnoodwendingen.

Profiel

 • In het bezit zijn van een rijbewijs C
 • Kennis van verkeerssignalisatie is een pluspunt
 • Slagen voor een vergelijkende selectieprocedure

Wij bieden

 • Aanleg wervingsreserve geldig voor 2 jaar, bij toekomstige vacatures van chauffeur signalisatie zal de aanstelling vanuit deze wervingsreserve gebeuren (aanstelling voorzien begin voorjaar 2021)
 • Een voltijdse functie met een contract van onbepaalde duur
 • Volledige overname van ervaring in de openbare sector; overname van max. 12 jaar functierelevante beroepservaring in de privé of als zelfstandige
 • Een aantrekkelijk verlofstelsel (30 dagen verlof – vanaf 5 jaar anciënniteit 35 dagen verlof)
 • Loon en extra legale voordelen:
  • loon niveau D1-D3 – min. 1929 euro bruto/maand en max. 3003 euro bruto/maand bij voltijdse prestaties
  • maaltijdcheques (7,5 euro, waarvan 1,09 euro persoonlijke bijdrage)
  • fietsvergoeding woon-werkverkeer (0,24 euro/km)
  • gratis hospitalisatieverzekering
  • opbouw 2de pensioenpijler

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een praktische en mondelinge proef.

 • Praktische proef (op 60 % van de punten)
  De kandidaten moeten één of meer proeven doen in overeenstemming met de opdrachten zoals omschreven in de functiebeschrijving. Aan de kandidaten kan worden gevraagd tijdens de uitvoering van de praktische proef mondelinge toelichting te geven over de werkwijze, gebruikte technieken, werktuigen, toepassing veiligheidsvoorschriften en beschermingskledij.
 • Mondelinge proef (op 40 % van de punten)
  Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.

Bij elk examengedeelte wordt geëlimineerd. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten desgevallend voor elke selectietechniek 50 % van de punten behalen en op de gehele examenprocedure 60 % van de punten.

Er wordt een preselectie voorzien indien er meer dan 20 geldige kandidaturen zijn.

Solliciteren

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 6 november 2020

Duidelijk vermelden voor welke functie je solliciteert.

Sollicitatiebrief met motivatie + kopie van het rijbewijs bij aangetekend schrijven, per gewone post, door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs (Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke) of via e-mail met leesbevestiging (personeelsdienst@lebbeke.be).

Meer info

Personeelsdienst gemeente Lebbeke - personeelsdienst@lebbeke.be of 052/46 91 04.