Toelage aan bepaalde categorieën van belastingplichtigen in de algemene gemeentebelasting