Tweede boostervaccinatie voor 80-plussers.

Gepubliceerd op dinsdag 10 mei 2022 11.23 u.
Ouderen vanaf 80 jaar kunnen een tweede boostervaccinatie krijgen. Afspraken inboeken kan vanaf nu bij vaccinatiecentrum Dender Boonwijk via 0800/99 502. Voorwaarde is dat er minstens 4 maand moet verstreken zijn sinds laatste vaccinatie.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid besliste afgelopen vrijdag dat bewoners van woonzorgcentra en ouderen vanaf 80 jaar een tweede boostervaccinatie kunnen krijgen.

In Vlaanderen zullen alle mensen uit deze doelgroepen dan ook de kans krijgen om met een tweede boostervaccinatie hun bescherming tegen COVID-19 op peil te houden.

In totaal gaat het om 400.000 à 450.000 personen in Vlaanderen die een tweede booster kunnen krijgen. 

Binnen onze Eerstelijnszone zou het om ongeveer 4.000 personen gaan.

Bij de meeste van deze doelgroep dateert de vorige booster van oktober of november vorig jaar, 6 tot 7 maanden geleden dus.

Het is intussen gekend dat de immuniteit tegen COVID-19 die wordt opgebouwd door vaccinatie, langzaam aan afneemt doorheen de maanden. Ook een eerdere besmetting met COVID-19 biedt geen blijvende immuniteit tegen nieuwe besmettingen. Een boostervaccinatie krikt de immuniteit opnieuw op, zodat het risico op ernstige ziekte, ziekenhuisopname en eventueel overlijden door COVID-19 zo klein mogelijk blijft.

Alle inwoners vanaf 80 jaar (en wie m.a.w. tot deze meest kwetsbare groep behoort), zullen per brief en digitaal (indien e-mailadres gekend bij de overheid) ingelicht worden over dit aanbod en een vaccinatie-afspraak kunnen maken.

Uitnodigingen hiervoor zullen waarschijnlijk rond 16 mei kunnen vertrekken. Rekening houdende met doorlooptijd voor drukken en verspreiden via BPost, betekent dit dat ten vroegste vanaf eind mei zou kunnen gestart worden met deze vaccinaties.

Gezien de beslissing reeds is genomen, werd echter toestemming gegeven om vandaag reeds te starten met deze doelgroep van 80 plussers (los van de centrale en individuele uitnodigingen die verstuurd worden).

Inwoners van geboortejaar 1942 of vroeger kunnen daarom vandaag reeds een afspraak inboeken op de vaccinatiemomenten die reeds voorzien zijn, aanstaande zaterdag 14 mei en woensdag 25 mei.

Een telefoontje naar ons callcenter op 0800 99 502 (elke werkdag tussen 9u en 12u) volstaat om een afspraak in te boeken, ook mocht je de uitnodiging nog niet hebben ontvangen.

Om een booster te kunnen krijgen, moeten er minstens 4 maanden verstreken zijn sinds de laatste COVID-vaccinatie.

Mocht men omwille van verlaagde immuniteit reeds een 4de prik hebben ontvangen, dan is het niet meer nodig om opnieuw een afspraak te maken. Deze groep zal ook geen nieuwe uitnodiging ontvangen.

Voor mensen in de woonzorgcentra zal de boostervaccinatie in het woonzorgcentrum georganiseerd worden.

Hiervoor zullen de komende dagen vanuit onze Eerstelijnszone onderlinge afspraken gemaakt worden met de woonzorgcentra over de timing en de leveringen van de vaccins aan het woonzorgcentrum.