Vanaf 15 juni: werken Leo Duboisstraat

Maandag 15 juni 2020 start Fluvius met het vernieuwen van haar ondergronds kabelnetwerk in de Leo Duboisstraat. Deze werken zullen ongeveer één maand duren (tot aan het bouwverlof).

Tijdens deze werken wordt in het gedeelte van de Leo Duboisstraat vanaf de Brusselsesteenweg tot de Flor Hofmanslaan eenrichtingsverkeer ingevoerd (inrijden vanaf de Brusselsesteenweg), uitgezonderd fietsers. In het deel vanaf de Flor Hofmanslaan tot de Kouterbaan blijft de dubbele rijrichting mogelijk, waar nodig wordt een parkeerverbod ingevoerd.

Aansluitend op de kabelwerken worden de voetpaden aan beide zijden van de straat volledig vernieuwd. Deze werken starten op 3 augustus 2020. Het is de bedoeling een eerste fase (kant pare huisnummers) af te werken tegen eind augustus 2020. In een tweede fase worden dan ook de voetpaden aan de woningen met de onpare huisnummers vernieuwd. De timing hiervan zal afhangen van het al dan niet kunnen doorgaan van de kermis en de jaarmarkt (Covid-19).┬áIn een derde en laatste fase wordt de volledige asfaltverharding van de Leo Duboisstraat vernieuwd. Tijdens deze asfalteringswerken zal er géén verkeer mogelijk zijn in de Leo Duboisstraat.