Vanaf 6 januari: vernieuwing overwelvingen Vondelbeek en Kleine Beek

Vanaf 6 januari 2020 worden de overwelvingen van de Vondelbeek (ter hoogte van Duivenkeetstraat-Haagstraat) en van de Kleine Beek (ter hoogte van de Oudebaan tussen Poststraat en Kerkstraat) vernieuwd.

Met de vernieuwingen worden de kokerelementen van de overwelvingen vergroot, wat zal leiden tot een betere doorstroming van het water en dus minder wateroverlast.

Er wordt gestart met de overwelving in de Oudebaan, aansluitend volgt de waterloop in Duivenkeetstraat-Haagstraat. Tijdens de werken worden de straten langs beide zijden een doodlopende weg, ook voor fietsers en voetgangers. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werken tot ongeveer midden maart duren.

Aannemer Certysterk uit Zele zal de werken uitvoeren in opdracht van het gemeentebestuur en in samenspraak met het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en Farys. De totale kost bedraagt 142.000 euro (excl. btw), de provincie subsidieert de werken voor een bedrag van 75.000 euro.