Verkiezingen 13 oktober 2024: algemene info

Vanaf 13 oktober 2024 wordt de stemplicht voor de gemeenteraad en provincieraad afgeschaft. Burgers genieten vanaf nu dus stemrecht en zullen een uitnodigingsbrief krijgen in plaats van een oproepingsbrief. Deze zullen de kiezers eind september, begin oktober ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn kan er een duplicaat afgehaald worden op het administratief centrum van de gemeente. Op zondag 13 oktober 2024 kan dit tot 12uur ’s middags in het sportcentrum.

Kiezers zijn niet verplicht om een volmacht te geven als ze, om eender welke reden, niet kunnen gaan stemmen. Kiezers zijn ook niet verplicht om attesten of bewijsstukken in te dienen als ze niet gaan stemmen en ook geen volmacht geven.

Volmacht

Kiezers kunnen in bepaalde omstandigheden een volmacht geven. Daarvoor zijn een volmachtformulier en bijhorend attest vereist (de werkwijze verschilt van die van de vorige verkiezingen van 9 juni ll.). De volmachtkrijger moet die documenten op de verkiezingsdag meebrengen naar het stembureau.

Om misbruik van volmachten te voorkomen, wordt een lijst opgesteld van de kiezers die een volmacht hebben uitgeoefend. Het ronselen van volmachten is strafbaar en er staat een gevangenisstraf (van 8 dagen tot een maand) en/of geldboete op.

Redenen voor volmacht

  • medische redenen: attest van de dokter
  • beroeps- of dienstredenen in het buitenland: attest van de werkgever (is ook geldig voor familieleden die ook in het buitenland verblijven daardoor)
  • werken op de dag van de verkiezingen: attest van de werkgever
  • schipper, marktkramer of kermisreiziger: attest (formulier A96b), te ondertekenen door de burgemeester (is ook geldig voor familieleden die samenwonen met kiezer)
  • vrijheidsberoving: attest van de directie van de inrichting
  • redenen van geloofsovertuiging: attest van de religieuze overheid
  • student: attest van de directie van de instelling
  • tijdelijke verblijf in het buitenland om andere redenen dan werk: attest (formulier A96a) en bewijsstukken, vb: reservatie bij een reisbureau, vliegticket, bewijs van een boeking, etc.. Men kan geen ‘verklaring op eer’ meer gebruiken, er moeten steeds bewijzen worden voorgelegd.

De volmachtkrijger mag slechts 1 volmacht aanvaarden. Hij/zij moet niet eerst de eigen stem uitbrengen, aangezien er geen stemplicht is. Om de volmacht’stem’ uit te brengen zijn twee documenten nodig:

Breng zowel de ‘uitnodiging’ van de volmachtgever als de volmachtkrijger mee. Deze zullen afgestempeld worden.

Nuttige link: https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-kiest/stemmen/naar-de-stembus/volmacht 

Vanaf dinsdag 24 september 2024 zal een democomputer ter beschikking gesteld worden mochten er kiezers zijn die dit vooraf graag eens willen uittesten.