Voltijds of deeltijds verpleegkundige in contractueel dienstverband

OCMW Lebbeke heeft voor haar Woon- en Zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’ volgende vacature:

Gezocht: bevlogen verpleegkundige

 • Heb je passie voor zorg, een warm hart voor ouderen, en goesting om je dagelijks in te zetten voor de kwaliteit van wonen en leven van onze bewoners? Dan ben jij geknipt voor ons team.
 • Voor ons woonzorgcentrum Hof ter Veldeken zijn we op zoek naar een bevlogen verpleegkundige in contractueel dienstverband.

Jouw taken:

 • Je staat in voor de persoonsgerichte zorg van onze bewoners in het woonzorgcentrum.
 • Je verstrekt professionele zorg en draagt zo bij aan het psychosociaal welzijn en de lichamelijke gezondheid van onze bewoners.
 • Je neemt diverse verpleegkundige taken op zoals wondzorg, medicatietoediening en KATZ-scores.
 • Je communiceert transparant met collega’s en leidinggevenden.

Jouw profiel:

 • Je beschikt over een diploma als bachelor/master in de verpleegkunde (A1) of over een diploma HBO5 (gegradueerde) in de verpleegkunde (A2).

Jouw talenten:

 • Je hebt een hart voor mensen.
 • Je bent empathisch en houdt rekening met de individuele gevoelens, noden en wensen van onze bewoners.
 • Een breed takenpakket schrikt jou niet af: je blinkt uit in flexibiliteit en stressbestendigheid.
 • Projectmatig werken, plannen en organiseren ligt je enorm.
 • Als teamspeler werk je samen met collega’s, maar ook zelfstandig weet je jezelf uit de slag te trekken.
 • Verantwoordelijkheidszin en klantgerichtheid zitten in jouw DNA.

Ons aanbod:

 • Een voltijdse of deeltijdse betrekking in contractueel dienstverband.
 • Een aantrekkelijk loon:
  * A2 verpleegkundige: weddenschaal C3-C4 (min. 2.306 euro bruto/maand en max. 851 euro/maand).
  * A1 verpleegkundige: weddenschaal BV1-BV3 (min. 2.531 euro bruto/maand, max. 4.243 euro/maand).
 • Extra vergoeding voor onregelmatige prestaties (11%).
 • Maaltijdcheques (6 euro, waarvan 1,09 euro persoonlijke bijdrage)
 • Fietsvergoeding (0,24 euro/km)
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Opbouw 2de pensioenpijler.
 • Kansen tot vorming en opleiding.
 • Een aangename werkomgeving in een dynamische organisatie.
 • Aanleg wervingsreserve voor 2 jaar.

Plaats tewerkstelling:

Woon- en Zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’ - Lebbeke

Solliciteren:

Je bezorgt jouw sollicitatiebrief samen met curriculum vitae en kopie diploma uiterlijk op 13 juli 2020 aan OCMW Lebbeke, Brusselsesteenweg 47, 9280 Lebbeke (via aangetekend schrijven, per gewone post of door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs) of via e-mail met leesbevestiging naar personeelsdienst@lebbeke.be.

Selectieprocedure:

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge proef.

schriftelijke proef (op 60 punten) op 21/08/2020 (uur en locatie worden later bepaald):

 • een competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel worden getoetst.
 • een gevalstudie: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt.

mondelinge proef (op 40 punten) op 27/08/2020 of op 31/08/2020 (uur en locatie worden later bepaald):

Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.

Bij elk examengedeelte wordt geëlimineerd. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten desgevallend voor elke selectietechniek 50 % van de punten behalen en op de gehele examenprocedure 60 % van de punten.

De data van de proeven zullen op de website van het OCMW vermeld worden in de loop van juni, van zodra deze gekend zijn.

Vragen?

Voor meer informatie kan je terecht bij de personeelsdienst van de gemeente/OCMW Lebbeke – personeelsdienst@lebbeke.be of 052/468.232.