Voltijds of deeltijds zorgkundige

OCMW Lebbeke heeft voor haar Woon- en Zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’ volgende vacature:

voltijds of deeltijds zorgkundige - contract onbepaalde duur - aanleg wervingsreserve voor 2 jaar

 • Heb jij een passie voor zorg, een warm hart voor ouderen, en goesting om je dagelijks in te zetten voor het welzijn van onze bewoners? Dan ben jij geknipt voor ons team.
 • Voor ons woonzorgcentrum Hof ter Veldeken zoeken we een voltijds of deeltijds zorgkundige in contractueel dienstverband van onbepaalde duur.

Jouw taken

 • Je staat in voor de persoonsgerichte zorg van onze bewoners in het woonzorgcentrum.
 • Je verstrekt professionele zorg en draagt zo bij aan het psychosociaal welzijn en de lichamelijke gezondheid van onze bewoners.
 • Je ondersteunt en begeleidt onze bewoners in huishoudelijke taken.
 • Je communiceert transparant met collega’s en leidinggevenden.

Jouw profiel

 • Je hebt kennis van de courante verzorgingstechnieken- en methodieken en kennis van de ouderenzorg
 • Je beschikt over een visum zorgkundige.
 • Je bent in het van het bezit van het diploma van de derde graad beroeps secundair onderwijs, afstudeerrichting verzorging of een diploma gelijkwaardig gesteld hiermee

Jouw talenten

 • Je hebt een hart voor mensen.
 • Je bent empathisch en houdt rekening met de individuele gevoelens, noden en wensen van onze bewoners.
 • Verantwoordelijkheidszin en klantgerichtheid zitten in jouw DNA.
 • Als teamspeler werk je samen met collega’s, maar ook zelfstandig weet je jezelf uit de slag te trekken.

Ons aanbod

 • Een voltijdse of deeltijdse betrekking met een contract van onbepaalde duur
 • Een aantrekkelijk loon: weddeschaal C1-C2: (bruto: min. 1.965 euro/maand, max. 3.307 euro/maand – geïndexeerd)
 • Extra vergoeding voor onregelmatige prestaties (11%)
 • Maaltijdcheques (7,5 euro, waarvan 1,09 euro persoonlijke bijdrage)
 • Fietsvergoeding (0,24 euro/km)
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Opbouw 2de pensioenpijler
 • Kansen tot vorming en opleiding
 • Een aangename werkomgeving in een dynamische organisatie

Solliciteren

Je bezorgt jouw sollicitatiebrief samen met CV en kopie diploma uiterlijk op 11 oktober 2020:

 • via e-mail met leesbevestiging naar personeelsdienst@lebbeke.be
 • aan OCMW Lebbeke, Brusselsesteenweg 47, 9280 Lebbeke
  • via aangetekend schrijven
  • of per gewone post
  • of door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge proef.

 • schriftelijke proef (op 50 punten)
  • competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel worden getoetst.
  • Gevalstudie(s): omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt.
 • mondelinge proef (op 50 punten)

Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.

Bij elk examengedeelte wordt geëlimineerd. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten desgevallend voor elke selectietechniek 50 % van de punten behalen en op de gehele examenprocedure 60 % van de punten.

De schriftelijke proef heeft plaats op maandag 26/10/2020 om 13.30u (Lebbeke, locatie nog niet bepaald). Wie slaagt voor de schriftelijke proef, zal op maandag 9/11/2020 telefonisch verwittigd worden en uitgenodigd worden voor de mondelinge proef (dag, uur en locatie zal meegedeeld worden). De mondelinge proef heeft plaats op donderdag 12/11/2020 of vrijdag 13/11/2020.

Vragen?

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij Lien De Vos, directie WZC, 052/46 91 65, directie.hofterveldeken@lebbeke.be.