documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Uitleendienst

Openingsuren

Het gemeentebestuur stelt audio-, visueel, tentoonstellings- en feestmateriaal ter beschikking van de jeugd-, sport- en culturele verenigingen, instellingen en diensten die aangesloten zijn bij een gemeentelijke adviesraad of die door het college van burgemeester en schepenen erkend zijn en van alle onderwijsinstellingen.
Een beperkt gedeelte van het materiaal kan ook aangevraagd worden voor privégebruik tegen de vastgestelde retributie.

Materiaal aanvragen kan via deze link (mondelingen of schriftelijke aanvragen worden niet meer behandeld).
Je vindt er ook een catalogus met het materiaal dat je kan uitlenen en je kan er meteen de waarborg overschrijven.

PDFLijst open aanplakborden
PDFLijst gesloten aanplakborden
PDFStaketsels
PDFUittreksel politiereglement: Publiciteit, aanplakkingen, aanbrengen van spandoeken en opschriften
PDFReglement voor het ontlenen van materiaal