Vrijetijdspas

Je houdt van sporten, of je vindt de grabbelpasactiviteiten wel heel cool, of je wil wel eens een optreden in De Biekorf meebeleven of langsgaan in de bib of de academie voor muziek woord en dans.
Misschien denk je nu: 'ik zou heel graag willen, maar financieel is dat niet haalbaar.'
Als je moet rondkomen met een beperkter inkomen, zijn het vaak deze dingen die eerst wegvallen. Daarom hebben het gemeentebestuur, het OCMW en de vrijetijdsdiensten de handen in elkaar geslagen en de Vrijtijdspas (VTP) opgericht.

Met de Vrijetijdspas kunnen mensen die het financieel moeilijker hebben tegen een verminderd tarief deelnemen aan activiteiten van de vrijetijdsdiensten.
De pas is gratis en wordt jaarlijks herzien.

Wat zijn de voorwaarden?

Je woont in Lebbeke: je bent ingeschreven in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente Lebbeke
en
het gezamenlijk belastbaar inkomen is lager dan of gelijk aan 17.649,88 euro per jaar, vermeerderd met 3.267,47 euro per persoon ten laste (persoon ten laste: netto-inkomen is lager dan 3.120 euro per jaar). - deze bedragen worden aangepast bij indexatie
of
je bent in collectieve schuldenregeling of budgetbeheer en je hebt een schuldenlast.

Hoe kan je de pas aanvragen?

Je kan terecht bij

Ria Peeters in het Sociaal Huis
Brusselsesteenweg 47
9280 Lebbeke
T: 052/46 91 23

Sven Huygens op de sociale dienst
Flor Hofmanslaan 1
9280 Lebbeke
T: 052/46 82 18

Breng je identiteitskaart, een pasfoto en je laatste aanslagbiljet van de personenbelasting mee.
Ben je in collectieve schuldbemiddeling, breng dan een kopie van de beschikking toelaatbaarheid of een attest van de schuldbemiddelaar mee.
Ben je in budgetbeheer, breng dan je attest mee.

Wat zijn de voordelen en waar kan je met je pas terecht?

Sportdienst

Voordeliger tarief bij deelname aan de verschillende sportkampen voor kinderen.
Verminderde toegangsprijs voor het zwembad.
Vermindering op het lidgeld bij een aantal Lebbeekse sportverenigingen

Jeugddienst 

Voordeliger tarief voor de activiteiten van de jeugddienst (speelpleinwerking, Grabbelpas).
Vermindering op het lidgeld bij bepaalde Lebbeekse jeugdverenigingen.

CC De Biekorf

Aangepast tarief voor sommige voorstellingen in CC De Biekorf (50% korting).

Cultuurdienst

Seniorennamiddagen: 50 % korting met VTP
Voordeliger tarief bij de bepaalde activiteiten van culturele verenigingen.

Bibliotheek

3 gratis mulitmedia uitleningen per gezinslid.
50% korting voor betalende activiteiten zoals pc-cursussen, boekenbeursuitstap, ... 

Academie voor muziek woord en dans

Voordeliger tarief bij deelname aan de musicalstage (paas- en zomervakantie) en de folkdanslessen.

Bij alle activiteiten waarvoor je de VTP kan gebruiken, vind je ook het VTP-logo.