Vuurkestook en vuurkekook op kamp

Gepubliceerd op woensdag 20 juli 2022 17.18 u.
In de zomer is het erg droog in onze natuur, met verhoogd risico op brandgevaar. Vanaf risicocode geel stelt Natuur en Bos een tijdelijk verbod in op roken en vuur maken in Vlaamse bossen en natuurgebieden. Openluchtkoken en kampvuren op jeugdkampen kunnen wel, onder bepaalde voorwaarden.
Om 'vuurke stook' en 'vuurke kook' te mogen doen op een jeugdkamp moeten er een aantal regels nageleefd worden. Je vindt deze in de visuals in bijlage.
 
Voor het koken op bivak- en kampplaatsen gelden o.a. volgende voorzorgsmaatregelen:
  • het vuur en gensters mogen in geen geval contact kunnen maken met brandbare materialen in de omgeving. Bij winderige omstandigheden moeten extra maatregelen worden genomen;
  • het vuur mag enkel worden aangestoken met een aansteker of lucifers;
  • er mag geen gebruik worden gemaakt van brandversnellers brandbare vloeistoffen of andere brandversterkende stoffen om het vuur aan te wakkeren;
  • tijdens het koken moeten steeds afdoende blusmiddelen aanwezig zijn;
  • het vuur mag niet onbeheerd worden achtergelaten. De verantwoordelijke zorgt ervoor dat het vuur volledig wordt gedoofd na het beëindigen van elke kookactiviteit.
Voor kampvuren moet er eerst vooraf toestemming gevraagd worden bij de gemeente. Daarnaast moeten o.a. volgende voorzorgsmaatregelen gevolgd worden (als de toestemming verkregen is):
  • het vuur en gensters mogen in geen geval contact kunnen maken met brandbare materialen in de omgeving. Bij winderige omstandigheden moeten extra maatregelen worden genomen;
  • het vuur mag enkel worden aangestoken met een aansteker of lucifers;
  • er mag geen gebruik worden gemaakt van brandversnellers brandbare vloeistoffen of andere brandversterkende stoffen om het vuur aan te wakkeren;
  • er moeten steeds afdoende blusmiddelen aanwezig zijn;
  • het vuur mag niet onbeheerd worden achtergelaten. De verantwoordelijke zorgt ervoor dat het vuur volledig wordt gedoofd na het beëindigen van elke activiteit.
 
Deze maatregelen gelden tot 30 september 2022.