Wegen- en rioleringswerken centrum Denderbelle

Op 8 januari 2019 zijn de wegen- en rioleringswerken in het centrum van Denderbelle gestart.

De aannemer die deze werken zal uitvoeren is de firma Cochuyt-De Smet uit Maldegem. De werken worden gefaseerd uitgevoerd, dat betekent niet dat een fase volledig is afgewerkt vooraleer een volgende fase wordt aangevat, maar heeft vooral betrekking op het uitvoeren van de rioleringswerken en de bereikbaarheid van de eigendommen. Bij het gieten van de greppels en de boordstenen, de aanleg van voetpaden, of het aanbrengen van de laatste laag asfalt, kunnen fases elkaar overlappen.

De aannemer zal in samenspraak met het gemeentebestuur de bewoners steeds tijdig inlichten betreffende de uit te voeren werken.

Volgende fases van de werken komen achtereenvolgend aan bod: Klein Gent, Kapellenstraat, Dorp en Denderstraat, het kruispunt Dorp – Klein Gent – Meerskant, en tot slot de Meerskant.

In het Klein Gent wordt de bovenbouw van de weg volledig uitgebroken en wordt de riolering en de huisaansluitingen waar nodig hersteld. De nieuwe rijweg wordt aangelegd in asfalt, er komen parkeerstroken in donkergrijze betonstraatstenen en voetpaden met een breedte van ongeveer 1 meter in lichtgrijze betonstraatstenen.

In de Kapellenstraat (vanaf de Visstraat tot huisnummer 72) wordt de asfaltverharding vernieuwd na het affrezen van de bestaande asfaltlaag. Er komen ook nieuwe greppels, boordstenen en voetpaden. 

De Denderstraat, waar na de werken éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd, het Dorp en de Meerskant worden volledig uitgerust met een gescheiden rioolstelsel waarop alle woningen moeten aangesloten worden.

De Denderstraat en de Meerskant krijgen een rijweg in asfalt, vlakke greppels, schuine boordstenen en voetpaden in grijze betonstraatstenen. Ook komen er in de Meerskant plaatselijk parkeerstroken.
Het Dorp wordt deels aangelegd in gebakken straatstenen en deels in platines, alles op hetzelfde niveau (dus zonder boordstenen). Waar mogelijk wordt ook beplanting voorzien.
Komende van het Klein Gent wordt het Dorp een doodlopende straat.

In Bertstraat en Kruisstraat geldt eenrichtingsverkeer.

De kostprijs voor al deze werken bedraagt ongeveer 2,8 miljoen euro (excl. btw).

Wat betreft de huisvuilophaling: de bewoners dienen hun huisvuil te plaatsen aan het begin of het einde van een fase van de wegenwerken. Op de GFT-bak moet de straatnaam en huisnummer vermeld te worden.
Wanneer bewoners niet in de mogelijkheid zijn hun huisvuil aan het begin of einde van een werkfase te plaatsen, zal de nodige hulp geboden worden door het personeel van de aannemer.

Wekelijks zal er ook op woensdagvoormiddag een werfvergadering plaatsvinden waar de bewoners eventueel terecht kunnen met problemen. Ook zal tijdens de werken een vertegenwoordiger van de aannemer aanwezig zijn op de werf, herkenbaar aan zijn blauwe helm. Deze persoon kan bij problemen ook aangesproken worden.
Men kan met vragen ook steeds terecht bij de technische dienst van het gemeentebestuur (052/46 82 46).