documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Asbestafval

Wat is asbest?
Asbest is een stof die opgebouwd is uit vezels die hittebestendig, onbrandbaar, isolerend en gemakkelijk te bewerken zijn. Ze werd tot voor kort in zeer veel producten gebruikt: auto-onderdelen, isolatiemateriaal, bouwmaterialen, brandbeveiliging, beschermkledij, ... . Maar asbest is zeer schadelijk voor de menselijke gezondheid. De kleine vezels blijven lange tijd rondzweven in de lucht en kunnen makkelijk ingeademd worden. Zo komen ze tot diep in de longen terecht waar ze heel wat schade kunnen aanrichten.

Asbest in huis
Asbest komt zowel voor
*in asbestcementproducten zoals goflplaten, rioolbuizen, schoorsteenpijpen, dakleien, ...
*in asbestisolatie rond leidingen of isolerende asbestplaten
*onder sommige vinylvloerbedekkingen.

Asbest verwijderen
Grotere klussen laat u best uitvoeren door een voor dit soort werk erkende firma. Deze firma's werken met speciaal opgeleid personeel en kunnen de nodige voorzorgen in acht nemen om risico's zoveel mogelijk uit te sluiten. Voor de gegevens van erkende laboratoria en erkende asbestverwijderaars, kan u terecht bij de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid. Vragen over asbesthoudend afval kan u best stellen aan de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Op de website van OVAM vindt u enkele brochures over asbest. Ook op de gemeentelijke milieudienst kan u terecht voor info. Wilt u de klus toch zelf opknappen, dan dient u aan aantal maatregelen te nemen om vezelverspreiding tegen te gaan en blootstelling te voorkomen.

Waar naartoe met asbesthoudend materiaal?
Wanneer u voor de verwijdering van asbestmateriaal een beroep doet op een gespecialiseerde firma, zal die voor de verwijdering van het afval zorgen. Heeft u zelf asbesthoudend materiaal verwijderd, dan is het belangrijk dit naar het containerpark te brengen, zodat het op een correcte manier wordt verwerkt.

Meermaals worden we op de containerparken geconfronteerd met resten asbesthoudend materiaal tussen het gewoon puin. Het bewust kapotbreken en tussen gewoon puin vermengen van asbesthoudend materiaal is géén verstandige oplossing, in de eerste plaats voor uzelf: het stof en de schilfers die vrijkomen zijn schadelijk voor uw gezondheid. 
De aanwezigheid van (zelfs kleine) resten asbest in het gewoon puin maakt de recyclage daarvan nagenoeg onmogelijk. De asbestresten dienen manueel verwijderd te worden, wat de kosten de hoogte in jaagt. Asbesthoudend materiaal hoort in de speciale, beveiligde container – NIET tussen het gewone puin. Onze parkwachters blijven alert voor dit probleem en we hopen uiteraard op jullie medewerking !

Elk gezin kan per jaar 10 asbestcementplaten gratis naar het containerpark brengen. Het saldo van het aantal gratis aan te leveren asbestplaten wordt geregistreerd via paspoort (op adres) en jaarlijks automatisch terug op 0 gezet.

Extra platen of buizen kunnen blijvend aangeleverd worden aan € 2,00 per stuk met een maximum van € 10 en 1 m³ per dag.
Verbrijzelde asbest kost € 10,00 (max 1 m³ per dag per gezin)

Uitgebreide info over asbest vindt u op de website asbestinfo.be. Omdat nog veel mensen asbesthoudend materiaal niet herkennen of het risico voor de gezondheid onderschatten, voeren ze soms activiteiten uit die gevaarlijk of ronduit verboden zijn. De Vlaamse overheid ontvangt ook veel klachten en vragen over asbest.  Daarom hebben de verschillende betrokken overheidsinstanties dit centraal informatiepunt uitgewerkt. Op asbestinfo.be vindt u onder andere hoe u asbesthoudend materiaal kan herkennen, hoe u best asbestmateriaal kan verwijderen, wat mag en niet mag, ...