documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Bedrijfsafval

Het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA) maakt een duidelijk onderscheid tussen huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen:

  • huishoudelijke afvalstoffen zijn alleen de afvalstoffen die ontstaan bij de werking van een particuliere huishouding (gezinnen).
  • bedrijfsafvalstoffen zijn alle afvalstoffen die niet van gezinnen afkomstig zijn. Afval van handelaars, bedrijven, kantoren, winkels, diensten, instellingen, scholen e.d. worden allemaal beschouwd als bedrijfsafvalstoffen.

Op het containerpark mogen uitsluitend afvalstoffen van huishoudelijke oorsprong aangevoerd worden. Het aanbrengen van bedrijfsafval is uitgesloten tenzij in volgende gevallen:

  • Oud papier en karton, oude of defecte, niet herstelbare elektrische of elektronische apparaten (verder genoemd A.E.E.A. enkel in containerpark Wetteren en/of containerpark Appels na accreditatie ).
  • O.C.M.W.’s en scholen hebben toegang tot het containerpark. Als het noodzakelijk is, kunnen zij éénmalig grotere hoeveelheden dan bepaald in het containerparkreglement, aanvoeren. Zij moeten dit op voorhand laten weten, door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor het beheer van de containerparken. De aan te voeren afvalstoffen moeten vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen. Afvalstoffen met een ambachtelijk, semi-industrieel of industrieel karakter zullen niet aanvaard worden (vb. afvalstoffen van materialen van een technische school).

Bedrijfsafvalstoffen moeten door (private) ophalers ingezameld worden om bij erkende verwerkers verwerkt te worden. Private overbrengers van bedrijfsafvalstoffen zijn terug te vinden in de Gouden Gids. De lijst van de erkende overbrengers is terug te vinden op de website van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)