documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Op zoek naar een goedkoper energiecontract? Sta stil bij de jaarlijkse vergoeding

Als je een elektriciteits- en gascontract kiest (bijvoorbeeld bij een verhuis) of als je op zoek bent naar een goedkoper energiecontract sta je best stil bij de jaarlijkse vergoeding.

Deze vergoeding is een administratieve kost die je leverancier via de energiefactuur aanrekent voor het opmaken van de facturen, het organiseren van de klantendienst, …

Je staat best stil bij:

 • Het bedrag van de jaarlijkse vergoeding. Dat varieert van 0 euro tot wel 100 euro per energiebron (elektriciteit of aardgas).
 • De manier waarop de vergoeding wordt aangerekend. Bij sommige contracten is de aanrekening pro rata of naar verhouding van het aantal dagen dat je klant bent. Bij andere contracten is dat ineens voor een volledig jaar ongeacht hoe lang je klant blijft. Er zijn ook meerjarige contracten met een mix van aanrekening op jaarbasis en pro rata.

Je vindt hierover meer info in de V-test® van VREG , de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt.

Meer informatie vind je via https://www.vreg.be/sites/default/files/pers-2018-02.pdf.

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Sinds november 2008 is het EPC of energieprestatiecertificaat verplicht bij de verkoop van appartementen en woningen. Sinds januari 2009 is het document ook verplicht geworden bij de verhuur van wooneenheden zoals woningen, appartementen en woongebouwen. In het EPC vindt u meer informatie over de energiezuinigheid van een woning.

Het EPC moet beschikbaar zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden, zoniet loopt de eigenaar risico op een boete. Een EPC moet dus aanwezig zijn voor ondertekening van het compromis of de akte. Op die manier worden potentiële kopers en huurders geïnformeerd over de energiezuinigheid van de woning.

Verkopers en verhuurders moeten een beroep doen op een erkende energiedeskundige type A voor de opmaak van een EPC voor hun woning.

Onderstaande website wil een link zijn tussen de (lokale) energiedeskundigen en de aanschaffers van een energieprestatiecertificaat. Je kan er tevens terecht voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat.
www.epcdeskundigen.be

 

Energieleningen

Energie verbruiken neemt vandaag een grote hap uit het gezinsbudget. Toch kan je flink besparen op de energiefactuur door te investeren in maatregelen die het energieverbruik verminderen. Deze investeringen kosten echter ook geld en dat budget heb je niet altijd direct voorhanden. Een energiezuinige verbouwing hoeft niet duurder te zijn dan een andere verbouwing. Als Lebbekenaar kan je via de vzw BEA (Beheer Energie Aalst) goedkoop een bedrag ontlenen om energiebesparende investeringen mee uit te voeren.

Er kan een maximumbedrag ontleend worden van 10.000 euro per dossier en de terugbetalingstermijn beloopt maximum 5 jaar.
Er wordt geleend aan een zéér voordelige intrestvoet van 2%.

Voor wie?
vzw BEA heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met 9 steden en gemeenten nl. Dendermonde, Wetteren, Wichelen, Laarne, Berlare, Zele, Hamme, Lebbeke en Buggenhout.

Iedereen kan een energielening aanvragen zonder inkomensgrens. Er is echter speciale aandacht voor wie het financieel niet zo breed heeft (doelgroep).

Alle info vind je op www.vzwbea.be.

 

Minimumaandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw en aangescherpte EPB-eisen vanaf 2014

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. Die verplichting is geïntegreerd in de energieprestatieregelgeving (EPB). Daarnaast wordt ook het E-peil aangescherpt. Nieuwe gebouwen met bouwaanvraag vanaf 1 januari 2014 mogen nog maximaal een E-peil van E60 behalen, in plaats van E70 en worden ook verplicht om de muren, daken, vloeren, vensters,... nog beter te isoleren.

Om aan de nieuwe EPB-verplichtingen te voldoen, is er de keuze uit:

 • Een van de volgende zes maatregelen toepassen in de woning:
  • een zonneboiler*;
  • een PV-installatie*;
  • een warmtepomp*;
  • een biomassa-installatie*;
  • een aansluiting op een net voor stadsverwarming of -koeling;
  • een participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen uw provincie.

  * de geplaatste systemen moeten aan kwalitatieve voorrwaarden voldoen (bv. oriëntatie, rendement, ...)

 • een combinatie van één of meerdere van de zes maatregelen toepassen, zodat een productie van 10kWh/m² of meer wordt behaald.

Voor woningen die aan deze nieuwe EPB-regelgeving niet kunnen voldoen, wordt het maximale E-peil 10% verlaagd. Die woningen moeten voldoen aan maximum E54 in plaats van E60. Dat kan door bijvoorbeeld bijkomende isolatie te voorzien, een efficiëntere verwarmingsinstallatie te gebruiken, een ventilatiesysteem met warmteterugwinning en/of vraagsturing te installeren, luchtdichter te bouwen, ...

Ook voor kantoren en scholen en voor grotere woongebouwen met meer dan één wooneenheid worden er nieuwe EPB-eisen opgelegd.

Meer info:
www.energiesparen.be/epb/groeneenergie
www.energiesparen.be/epb/welkeeisen