documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Klachtenregistratie

De gemeente beschikt over een centraal meldpunt voor klachten dat 24/24 bemand is. Tijdens de kantooruren kan u terecht bij de milieudienst, persoonlijk, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch (052/46 82 47).
Buiten de kantooruren kan u bij de lokale politie terecht.

Onderhoud braakliggende percelen

Het gemeentebestuur en de lokale politie worden heel regelmatig geconfronteerd met klachten over braakliggende percelen die niet worden onderhouden. Op sommige percelen komen de distels e.d. bijna tot okselhoogte. Dit is niet prettig voor buren die een groot deel van hun vrije tijd spenderen aan het onkruidvrij houden van hun tuin.

Daarom roepen we alle eigenaars, huurders of pachters van braakliggende percelen, op om hun eigendommen regelmatig te (laten) maaien. Voornamelijk voor de percelen gelegen in de woonzone vragen we een goed onderhoud. Op die manier neemt u het ongenoegen van vele mensen weg en voorkomt u bovendien een mogelijk proces-verbaal. Weet immers dat volgens het Koninklijk Besluit van 19-11-1987 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, iedere verantwoordelijke eigenaar, huurder of pachter verplicht is de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van schadelijk geachte distels en ander onkruid te beletten. Overtredingen tegen dit KB kunnen door de lokale politie worden vastgesteld.

We durven te rekenen op uw positieve medewerking.

Ongedierte

Voor verdelging van ratten, muizen, vlooien, kakkerlakken en ander voor de mensen schadelijk ongedierte.

Meer en meer merken we dat de bruine rat zich snel aan het uitbreiden is. Deze rat wordt gekenmerkt door een lange naakte staart die korter is dan het lichaam en door een grijsbruine vacht.
De bruine rat is een alleseter, die grote knaagschade kan veroorzaken. Ze verplaatst zich meestal langs vervuild water of riolen en kan verschillende ziektes overbrengen.
De bruine rat kan zich razendsnel voortplanten, tot duizenden nakomelingen per jaar!

Daarom is het belangrijk deze diertjes op efficiënte manier te bestrijden. Om te beginnen is het belangrijk om voeder zoveel mogelijk af te schermen. De bruine rat wordt best bestreden met een traagwerkend vergif. Klemmen en vallen zijn voor de bruine rat helemaal niet efficiënt. Een goede vorm van lokazen zijn paraffineblokjes en graan, die U best aanschaft in een speciaalzaak.
De gemeentelijke rattenvanger kan U echter ook bijstaan met raad of kan helpen bij de bestrijding van de bruine rat in nabijgelegen waterlopen.

Gemeentelijke ambtenaar

  • Jan Verhulst

Kattenbeheersing

Elke inwoner die last heeft van zwerfkatten kan contact opnemen met de milieudienst (052/46 82 47 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Na uw oproep wordt deze melding doorgegeven aan een vrijwilliger. Deze vrijwilliger neemt contact op en maakt een afspraak om vangkooien te plaatsen. De gezonde dieren worden door een dierenarts gesteriliseerd. Na de behandeling worden de gezonde katten terug uitgezet waar ze gevangen werden. De uiteindelijke bedoeling is een gezonde zwerfkattenpopulatie te bekomen.

Distels

Iedere verantwoordelijke eigenaar, huurder, pachter enz. is verplicht de bloei, zaadvorming, en uitzaaiing van de schadelijk geachte distel met alle middelen te bestrijden.
Schadelijke distels zijn:
• akkerdistel
• speerdistel
• kale jonker
• kruldistel

Een afwijking op de verdelgingsplicht van de kale jonker kan door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap worden toegestaan in natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten.

Lees meer: Distels

Kat verandert van baasje? Eerst verplicht steriliseren

Vanaf de leeftijd van 5 maanden is een kat reeds vruchtbaar. Een niet-gesteriliseerde kat kan per jaar 2 tot 3 keer werpen en tijdens haar leven dus een honderdtal katjes werpen. Deze kittens vinden niet altijd een nieuwe thuis. Hierdoor belanden ze in het asiel of worden ze achtergelaten en worden ze vaak zwerfkatten.

De enige betrouwbare oplossing om de geboorte van katjes te voorkomen, is sterilisatie. Hierdoor wordt het probleem vermeden dat er een nieuwe thuis voor de katjes moet worden gevonden, dat ze worden achtergelaten of dat er euthanasie op wordt gepleegd. Via het meerjarenplan van de FOD Volksgezondheid voor de sterilisatie van katten, worden reeds alle asielkatten gesteriliseerd en geïdentificeerd vooraleer ze kunnen worden geadopteerd.

Elke persoon die een kat wil verkopen of gratis weggeeft moet deze laten steriliseren en identificeren. Deze verplichting zou op termijn moeten leiden tot de vermindering van het aantal katten dat in dierenasielen belanden en het aantal zwerfkatten. Meer informatie kan je vinden op www.kattenplan.be.

Geluid

Er is toenemende ongerustheid over gehoorschade door muziek, vooral bij jongeren die vaak aan luide muziek worden blootgesteld (festivals, fuiven, discotheken, draagbare muziekspelers, …). Zo barstte er een publiek debat los over geluidsniveaus op muziekevenementen en toenemende gehoorschade. Gehoorschade is enkel bij acute gevallen direct merkbaar waardoor er vaak verondersteld wordt dat men geen risico loopt. Blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan op langere termijn echter onherroepelijke schade veroorzaken. Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 probeert het gehoor van mensen in de inrichting beter te beschermen. Alle details over dit besluit kan u vinden op www.lne.be, de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

gehoorschade

Lees meer: Geluid

Lichthinder

Verlichting verbruikt heel wat energie: licht dat niet op de juiste plaats terechtkomt maar in de sterrenhemel of in een nabijgelegen natuurgebied is verspilde energie en is slecht voor de portemonnee. Bovendien is dat strooilicht ook niet zo onschuldig als het lijkt. Omdat de biologische klok van de mens wordt gestuurd door de cyclus van dag en nacht, kan kunstmatig licht tijdens de nacht lichaam danig in de war sturen.

In Vlaanderen is het door de toenemende verlichting bijna nergens meer echt donker. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een groot deel van de Vlamingen vindt dat het ‘s nachts weer echt donker moet kunnen worden. Mensen storen zich aan de lichtkoepels van steden, kassen en reclameverlichting. Ook dieren en planten hebben veel last van de lichthinder.

Door het doven van de verlichting kan weer meer worden genoten van de donkere nacht, en wordt de nacht weer echt gezellig! Daarom zouden wij aan de burgers willen vragen om niet onnodig de verlichting thuis te laten branden ’s nachts.

Ook het bestuur draagt zijn steentje bij. Zo werd beslist om in het kader van de lichthinderproblematiek een belangrijke wijziging in de openbare verlichting door te voeren. Zo worden de helft van de lampen sinds 1 januari 2009 ’s avonds reeds om 22u in plaats van om 23u gedoofd.