documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Gemeentelijk structuurplan

Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Wat en hoe?
· De herziening van het gemeentelijk structuurplan is een beleidsdocument waarin de toekomstvisie van de gemeente op gebied van ruimtelijke ordening wordt beschreven.
· Op basis van het structuurplan kunnen ruimtelijke uitvoeringsplannen opgesteld worden.
· Een goedgekeurd structuurplan blijft geldig tot er een nieuwe goedgekeurde versie is.
· De herziening van het structuurplan werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 20 november 2014

 Kan ik hiervan een kopie bekomen?
· De goedgekeurde herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is beschikbaar in pdf-formaat.
· U kan het hier bekijken op onze website.
· U kan op eenvoudig verzoek de bestanden van de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan verkrijgen.