documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Publicatie openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur deelt mee dat onderstaande openbare onderzoeken lopende zijn.
De dossiers waarvan het openbaar onderzoek lopende is, kunnen ingekeken worden bij
de gemeentelijke dienst omgeving, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke.   

maandag 8.30u - 12u  
dinsdag 8.30u - 12u 13u - 19u
woensdag 8.30u - 12u  
donderdag 8.30u - 12u  
vrijdag 8.30u - 12u  

of via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon kan gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, standpunten, opmerkingen en bezwaren analoog of via het omgevingsloket meedelen aan het college van burgemeester en schepenen. 

Bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen

Openbare onderzoeken van 24/05/2019 tot en met 22/06/2019


Dossier OMV_2019063414
Naam MAES Jozef
Ligging Hannaerden 31 te 9280 Lebbeke
Aard vellen van drie zilverberken

 

Dossier OMV_2019052970 
Naam VERHAEVERT Jens – DE SCHUTTER Jessica 
Ligging Zwanenstraat ZN te 9280 Lebbeke
Aard bouwen van een meergezinswoning met drie wooneenheden

 

Openbare onderzoeken van 31/05/2019 tot en met 29/06/2019


Dossier OMV_2019069029
Naam BRASSEUR Sophie
Ligging Potaardestraat ZN te 9280 Lebbeke
Aard oprichten van een vrijstaande garage op lot 2

 

Openbare onderzoeken van 07/06/2019 tot en met 06/07/2019


Dossier OMV_2019051732
Naam Evillas
Ligging Oudebaan 6 – Poststraat ZN te 9280 Lebbeke
Aard bouwen van een meergezinswoning met vierendertig woongelegenheden en aanleggen van weginfrastructuur

 

Dossier OMV_2019060018 
Naam Van Biesen Andries – Van der Borght Stefanie 
Ligging Potaardestraat 65 te 9280 Lebbeke
Aard uitbreiden van een eengezinswoning

 

Dossier OMV_2019069064 
Naam Engels Bart 
Ligging Potaardestraat ZN te 9280 Lebbeke
Aard oprichten van een serre

 

Dossier OMV_2019050543 
Naam Abbeloos Axel 
Ligging Eikenveldstraat 13-15 te 9280 Lebbeke
Aard bouwen van een meergezinswoning met elf wooneenheden met carport en staanplaatsen na het slopen van de bestaande bebouwing

 

Dossier OMV_2019054153 
Naam De Trefle Kristof – De Rijbel Els 
Ligging Nieuwstraat 22-24 te 9280 Lebbeke
Aard verbouwen van twee woningen tot drie woningen