documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Groenbeheer

Gemeentelijke amtenaren

  • Tim De Valck - ploegbaas groendienst
  • Nathalie Willems - milieuambtenaar

Het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van de gemeentelijke domeinen
Alle groene gemeentegebieden, d.w.z. openluchtvelden, speelpleinen, wegbermen, begraafplaatsen enz., worden door de eigen gemeentediensten of in onderaanneming van het stadsbestuur aangelegd en zorgvuldig onderhouden. Lebbeke heeft hierbij een contract met Spoor 2 afgesloten.

Het onderhoud en de uitbreiding van het bos- en groenareaal
Naast hun esthetische, recreatieve en educatieve functie dragen deze groengebieden bij tot het behoud van fauna en flora en vormen zij dikwijls een schakel tussen de versnipperde natuurwaarden in onze regio. Te vermelden groengebieden zijn: de diverse wachtbekkens en het speelbos

Bestrijding van ongedierte
Rattenbestrijding.
Wie geplaagd wordt door ratten kan contact opnemen met de gemeentelijke groendienst op het nummer 052/46 82 50. De gemeentelijke rattenvanger komt bij u langs.
Wespen.
Voor het verdelgen van wespennesten kan u terecht bij de brandweer.
Zie ook www.zonderisgezonder.be

De plaatselijke natuurvereniging
In Lebbeke is Natuurpunt s’Heerenbosch actief. Voor meer informatie zie www.natuurpunt.be/sheerenbosch

Onderhoud waterlopen
Waterlopen 3de categorie worden onderhouden deels door de polderbesturen en deels door een aannemer aangesteld door het gemeentebestuur. Waterlopen 2de categorie worden onderhouden door het provinciebestuur.
Het gemeentebestuur kiest voor het maximale behoud van open waterlopen en grachten. Dit is nodig om overstromingen te voorkomen. Een open waterloop of gracht heeft immers een grotere inhoud dan een overwelfde waterloop of gracht. Het water wordt er trager afgevoerd en heeft de kans om in de bodem te dringen