Woonzorgcentra in Lebbeke en Covid-19 (coronavirus)

Gepubliceerd op donderdag 12 maart 2020 20.24 u.
Op donderdagavond 12 maart 2020 vond een overleg plaats tussen de verantwoordelijken van de verschillende woonzorgcentra en het gemeentebestuur in Lebbeke. Werking en afspraken werden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Bezoekersverbod

Er werd een bezoekersverbod ingesteld voor alle woonzorgcentra conform de algemene richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid. Enkel geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers, die op datum van 11 maart 2020 geregistreerd waren en die essentiële zorgtaken uitvoeren bij meerdere bewoners mogen de woonzorgcentra nog betreden.

Dat betekent dat individuele mantelzorgers die op eigen initiatief bijvoorbeeld moeder of vader komen helpen bij het eten niet meer toegelaten worden. Hierbij doen we een warme oproep aan individuele, reeds geregistreerde mantelzorgers of zij in de woonzorgcentra mee taken voor meerdere bewoners willen opnemen.

Uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met de directie, die dat geval per geval zal bekijken, in bijvoorbeeld een palliatieve situatie.

Ophalen en brengen van was, medicatie en levensmiddelen

Elk woonzorgcentrum zal dit zelf praktisch organiseren en de families contacteren voor concrete afspraken hierover.

Er moet wel rekening mee worden gehouden dat er beperkingen zullen gelden voor het ophalen en brengen van was, medicijnen en levensmiddelen.

Communicatie

De woonzorgcentra zullen videocontacten organiseren voor de familieleden.

Daarnaast zullen de centra op zeer regelmatige basis een update bezorgen aan alle familieleden over het leven van de bewoners in het WZC.

Familie die de mogelijkheid heeft om een gsm te bezorgen aan de bewoners, mogen dat zeker doen conform de afspraken die gelden in het WZC rond ophalen en brengen van was e.d.. Graag daarbij de belangrijkste nummers geprogrammeerd, pin- en pukcode voor de medewerkers en een oplader. Op deze manier blijft rechtstreeks contact mogelijk.

De medewerkers van de WZC’s stellen alles in het werk om de bewoners de best mogelijke zorg te bieden. Daarom vragen we om voor praktische vragen vooral via e-mail te communiceren. Voor medische vragen en contact met het familielid, mag je uiteraard wel telefonisch contact opnemen.

We begrijpen dat dit zeer ingrijpende maatregelen zijn voor bewoners en hun families, ze zijn echter broodnodig om de zorgbehoevende zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. We doen er alles aan om iedereen zo goed als mogelijk op de hoogte te houden.

Deze maatregelen gelden voorlopig tot en met 19 april. Bij wijzigingen houden we jullie via deze weg op de hoogte.

Burgemeester Raf De Wolf
Schepen van sociale zaken Goedele De Cock
Directie Hof ter Veldeken Johan D’Haene
Dagelijks verantwoordelijke Seniorie Minneveld Cathy Goedvriendt
Directie Huize Wispelaere Vincent De Wolf
Dagelijks verantwoordelijke Reva Ter Sig Nele Moeyersoons