Zitting van 01/02/2021

Dossier: 

OMV_2021005401 – De Rop Kris – Huys Nele

Ligging:

Bellestraat 90A te 9280 Lebbeke

Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie A, nrs. 0408C, 0410Z 2
Aard:

oprichten van een bijgebouw/loods

Dossier:

OMV_2020167614 – Coppens Michèle 

Ligging:  Gehuchtveldstraat ZN te 9280 Lebbeke
Kadastraal:

LEBBEKE 3de afdeling, sectie B, nr. 0513V

Aard:

overwelven van een baangracht - waterloop 5011 van 3de categorie gebied Polder

Dossier:

OMV_2021010335 – Philips Marc

Ligging: Opwijksestraat ZN te 9280 Lebbeke
Kadastraal:

LEBBEKE 1ste afdeling, sectie B, nrs. 0425E 2, 0425F 2

Aard:

slopen van serres