Zitting van 05/02/2024

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

UITVOEREN VAN STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN

Dossier:  OMV_2023151629 – De Koning Kevin
Ligging:  Aalstersestraat 102 te 9280 Lebbeke
Kadastraal:  LEBBEKE 3de afdeling, sectie B, nr. 0103F3
Aard: verbouwen van een eengezinswoning

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

UITVOEREN VAN STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN

Dossier:  OMV_2023160113 - Batopin
Ligging:  Brusselsesteenweg 32 te 9280 Lebbeke
Kadastraal:  LEBBEKE 1ste afdeling, sectie B, nr. 0306K
Aard: wijzigen van de functie en voorzien van publiciteit aan de voorgevel

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

UITVOEREN VAN STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN

Dossier:  OMV_2023166513 – Bouwspecialiteiten Van Peteghem
Ligging:  Poelstraat ZN te 9280 Lebbeke
Kadastraal:  LEBBEKE 1ste afdeling, sectie B, nrs. 1201 X, 1201W, 1201V
Aard: bouwen van een halfopen eengezinswoning (lot 3)

WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

UITVOEREN VAN STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN

Dossier: OMV_2023128071 – Borms Pierre
Ligging:  Hogebrug 65 te 9280 Lebbeke
Kadastraal:  LEBBEKE 4de afdeling, sectie A, nrs. 0195Z, 0193G, 0195W
Aard: bouwen van een meergezinswoning met drie woongelegenheden na het slopen van de bestaande bebouwing

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

UITVOEREN VAN STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN

Dossier:  OMV_2023166688 – Bouwspecialiteiten Van Peteghem
Ligging:  Poelstraat ZN te 9280 Lebbeke
Kadastraal:  LEBBEKE 1ste afdeling, sectie B, nrs. 1201Y, 1201X
Aard: bouwen van twee halfopen eengezinswoningen (loten 5 en 6)