Zitting van 05/09/2022

WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

HET VERKAVELEN VAN GRONDEN

Dossier: OMV_2022093697 – Meysman Lisa
Ligging: Bovenhoek 3 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 3de afdeling, sectie A, nr. 0407F
Aard:  bijstellen van lot 1 in kader van een tweewoonst

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

HET VERKAVELEN VAN GRONDEN

Dossier:  OMV_2022092639 – GM Derde
Ligging: Ziekhuisveldbaan 4 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie A, nrs 0327D, 0327G, 0327H, 0327N
Aard: wijzigen van de kavelgrenzen tussen lot 1 en lot 2

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

HET VERKAVELEN VAN GRONDEN

Dossier: OMV_2022079637 – Callebaut Myriam
Ligging: Olmendreef ZN te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 3de afdeling, sectie A, nr. 0458K
Aard: verkavelen in drie loten voor open bebouwing