Zitting van 05/10/2020

WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van eerste of tweede klasse

Dossier: OMV_2020100614
Ligging Dries 40 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 4de afdeling, sectie B, nrs. 0199M, 0199K
Aard: regulariseren van garage en milieumelding klasse 3 voor een standaardgarage

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het verkavelen van gronden

Dossier: OMV_2020075729
Ligging: Bontegem 27 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 3de afdeling sectie A, nrs. 1072A, 1075A, 1074A
Aard: verkavelen in drie loten

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2020117848
Ligging: Kapittelstraat 45 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 3de afdeling, sectie A, nr. 0619P
Aard: aanbouwen van een veranda