Zitting van 10/06/2024

WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

UITVOEREN VAN STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN EN DE EXPLOITATIE VAN EEN INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

Dossier:  OMV_2024015014 – Vandenbroeck Raf
Ligging:  Nieuwstraat ZN te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 3de afdeling, sectie A, nrs. 0337 B, 0337C
Aard: bouwen van een mestvaalt en inrichten van een stalplaats voor zeventien voertuigen

WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

UITVOEREN VAN STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN EN DE EXPLOITATIE VAN EEN INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

Dossier:  OMV_2024032495 – Derde Johan
Ligging:  Hannaerden 29 te 9280 Lebbeke
Kadastraal:  LEBBEKE 3de afdeling, sectie A, nrs. 1022A2, 1020D, 1024, 1023
Aard: bouwen van een landbouwbedrijfsgebouw