Zitting van 10/10/2022

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

UITVOEREN VAN STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN

Dossier: OMV_2022111028 – Grossar Lorenz – Keppens Eveline
Ligging: Konkelgoedstraat 12 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie B, nrs. 0477G, 0477F
Aard: verbouwen van een eengezinswoning

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

UITVOEREN VAN STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN

Dossier:  OMV_2022112549 – Borms Jan
Ligging: Dendermondsesteenweg 196 te 9280 Lebbeke
Kadastraal:  LEBBEKE 1ste afdeling, sectie A, nr. 0068G
Aard: slopen van een ééngezinswoning

WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

UITVOEREN VAN STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN

Dossier:  OMV_2022078336 - Silverbrick
Ligging:  Brusselsesteenweg 179 te 9280 Lebbeke
Kadastraal:  LEBBEKE 1ste afdeling, sectie A, nrs. 0847N 2, 0847Z, 0849R
Aard: wijzigen van de functies in meerdere units, één handelspand, één woongelegenheid