Zitting van 11/09/2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2023079553
Ligging: Eikenveldstraat 12 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie A, nrs. 0907B, 0909 E, 0909D
Aard: slopen, herbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2023094525 – Abbeloos Jurgen
Ligging: Fabrieksstraat 36 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 2de afdeling, sectie C, nr. 0406P 2
Aard: verbouwen van een eengezinswoning

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2023086233 – Fluvius System Operator
Ligging: Koning Albert I-straat ZN te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie B, nr. 0452R
Aard: plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine ter vervanging van de bestaande

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2023086393 – Fluvius System Operator
Ligging: Leo Duboisstraat ZN te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling sectie A, nr. 0934C 2
Aard: plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine ter vervanging van de bestaande

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2023082846 – Nissens Yasmine – De Kesel Johannes
Ligging: Klein Gent 60 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 4de afdeling, sectie A, nr. 0730M
Aard: verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2023090362 - IPON
Ligging: Ontwikkeling site Patmoes
Kadastraal: LEBBEKE 2de afdeling, sectie C, nr. 1161R
Aard: bouwen van vijf eengezinswoningen (loten 37-41)

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2023086765 – Bogemans Lendert
Ligging: Kakemanstraat 94 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 2de afdeling, sectie C, nr. 0675E 3
Aard: verbouwen van een eengezinswoning