Zitting van 17/05/2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

UITVOEREN VAN STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN

Dossier: OMV_2021065412 – Moens Elke
Ligging: Hogeweg 54 te 9280 Lebbeke
Kadastraal:  LEBBEKE 2de afdeling, sectie C, nr. 0322L 2
Aard: isoleren van gevels en afwerken met steenstrips en crepi 
Dossier:  OMV_2021031186 – Solinas Marquez Jose
Ligging:  Klein-Antwerpenstraat 86 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 2de afdeling, sectie C, nr. 0402Y 2
Aard:  verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning

WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

VERKAVELEN VAN GRONDEN 

Dossier: OMV_2021048557 – Loeman Jozef
Ligging: Kapellekensbaan te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie B, nr. 0203C, 0201M, 0200D
Aard: verkavelen in twee loten

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

UITVOEREN VAN STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN

Dossier: OMV_2021083060 – Moonen Stijn
Ligging: Kouterbaan 62E te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie A, nr. 0490Z
Aard: verharden van de voortuin
Dossier: OMV_2020156317 - Evillas
Ligging: Oudebaan 6 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie B, nrs. 0447G, 0448B, 0448D, 0447X, 0447K, 0447B 2
Aard: bouwen van vier meergezinswoningen met in totaal vierendertig woongelegenheden met ondergrondse parking, bijgebouwen en buitenaanleg

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

DE EXPLOITATIE VAN EEN INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT VAN EERSTE OF TWEEDE KLASSE

Dossier: OMV_ 2021082689 – Van Impe Koen
Inrichtingsnummer: 20210507-0047
Ligging: Opstalstraat 12B te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie B, perceelnummer 1165/C
Aard: bronbemaling