Zitting van 20/02/2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2019126393 – Barry Callebaut Belgium nv
Ligging: Aalstersestraat 122 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 3de afdeling, sectie A, nr. 0958L
Aard: veranderen van een chocoladeproductiebedrijf