Zitting van 25/11/2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2019104681 - Jonar
Ligging: Jules De Buckstraat 8 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie B, nr. 0270K
Aard: bouwen van een meergezinswoning met vier woongelegenheden met handelspand na het slopen van de bestaande bebouwing

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2019097096 – De Hauwere nv
Inrichtingsnummer: 20190730-0002
Ligging: Brusselsesteenweg 147-149-151-153 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: 1ste afdeling, sectie A, nrs. 855Y3, 855C3, 852T, 853Y, 853Z, 853X
Aard: exploiteren van een autobusbedrijf