Zitting van 27/04/2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2020035753 – BNP Paribas Fortis
Ligging: Grote Plaats 14 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie B, nr. 0233D
Aard: plaatsen en vernieuwen van publiciteitsinrichtingen

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2020035258 – De Ridder Thomas
Ligging: Kakemanstraat 73A te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 2de afdeling, sectie C, nr. 0683S 2
Aard: verbouwen van een bestaande eengezinswoning naar een meergezinswoning met twee woonentiteiten

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2020047962 - Delendecker Kevin
Ligging: Rode-Kruisstraat 11 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 2de afdeling, sectie C, nr. 0252G 2
Aard: cementeren van gevel en afwerken met crepi

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2020042486 – Lelie Patrick
Ligging: Lange Molenstraat 66 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie A, nrs. 0814N 2,0814L 2
Aard: wijzigen van functie van bestaande eengezinswoning naar hobby- en opslagruimte