Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

De loketmedewerker deelt mee wanneer u het rijbewijs kan ophalen. De normale afleveringstermijn bedraagt ongeveer vijf werkdagen. Een derde mag het rijbewijs afhalen mits voorlegging van een volmacht en (indien nodig) van het oude rijbewijs van de aanvrager.

Bedrag

Een Europees rijbewijs kost 28 euro.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs.
  • Bewijs van geslaagd praktisch examen
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.