OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is een lokale openbare dienst. De kernopdracht van het OCMW is het recht op maatschappelijke dienstverlening voor iedereen verzekeren. Iedereen heeft niet alleen het recht op een menswaardig bestaan op materieel en financieel gebied, maar ook op sociaal, familiaal, en psychisch vlak.

Het OCMW is er dus voor iedere inwoner van onze gemeente, ongeacht zijn leeftijd, sociale situatie, politieke of religieuze overtuiging.

Er wordt geprobeerd voor elk probleem, van welke aard ook, een passende oplossing voor te stellen of de nodige doorverwijzing te doen. Alle administratieve prestaties en inlichtingen daarvoor zijn gratis. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, alle personeelsleden zijn gebonden door de geheimhoudingsplicht.