Beleid

Bij het begin van elke nieuwe legislatuur wordt een meerjarenplan opgemaakt. Daarin wordt opgenomen wat het bestuur de komende jaren wil realiseren en hoe het budget hiervoor wordt ingezet. 
De inbreng voor de opmaak van het plan is het resultaat van een omgevingsanalyse.

Elk jaar worden de realisaties geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?