Openbaarheid van bestuur

De meeste bestuursdocumenten zijn openbaar, dat wil zeggen dat je ze als burger gewoon kan inkijken. 
Zo zijn bijvoorbeeld de notulen van de gemeenteraad, of alle reglementen raadpleegbaar op deze website. 
Ook andere documenten zijn openbaar al zijn er wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld in het kader van de privacy. 

Als je bestuursdocumenten wil raadplegen, kan je dat schriftelijk aanvragen t.a.v. de algemeen directeur (algemeen.directeur@lebbeke.be), vermeld hierbij zo specifiek mogelijk welke documenten je zoekt en vermeld ook je naam en adres.