Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG)

Pioneertraject

In 2020 stapte Lebbeke in een SDG-pioneertraject van VVSG, Idea Consult en CIFAL Flanders. Doel is om via dit traject een ambitieus actieplan uit te werken rond de 5 P’s uit de agenda 2023. Worden we eind mei positief geëvalueerd, dan ontvangen we het internationale SDG Pioneer opleidings- en implementatiecertificaat van UNITAR, het opleidingsinstituut van de VN.

Het is uiteraard geen vrijblijvend traject, we willen ons engageren om de duurzamheidsdoelstellingen in onze werking te verankeren.

SDG? 5P’s? Agenda 2023?

SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals), een set van 17 doelstellingen met een heel pak subdoelstellingen.

Ze zijn geclusterd in 5 P’s.

  • People
  • Planet
  • Prosperity
  • Peace
  • Partnership

en maken deel uit van de agenda 2023 van de Verenigde Naties. Ze zijn de opvolgers van de millenniumdoelstellingen, met het verschil dat ze niet meer uitgaan van de klassieke Noord-Zuid indeling en ze naast armoede ook andere uitdagingen willen aanpakken, zoals klimaatverandering, genderongelijkheid en de digitale kloof.


De SDG’s moeten van onze aarde een betere plaats maken tegen 2023. Het is een universeel verhaal: elk land dat lid is van de Verenigde Naties keurde de doelstellingen goed.

De doelstellingen zijn ook inclusief: ‘Leave no one behind’ is de hoofdboodschap. We moeten de meest kwetsbare groepen in onze samenleving bereiken. We mogen niemand achterlaten, iedereen moet mee aan boord en een plek krijgen in de duurzame toekomst.

Ze zijn ook één en ondeelbaar: draag je bij aan 1 doelstelling, dan kan je ook een impact hebben op andere SDG’s. Zo draagt je fietstocht naar de supermarkt bij aan jouw gezondheid, maar ook aan schonere lucht.

Ver van je bed? Helemaal niet!

Sorteer jij je afval? Koop je al eens fruit, bloemen, een ijsje … bij een lokale handelaar? Vind jij een m/v of x allemaal evenwaardig? Neem je soms de fiets in plaats van de auto?

Allemaal kleine dingen die bijdragen aan het behalen van wel een doelstelling uit het pakket.
Die globale doelstellingen kunnen allen maar behaald worden door lokaal stappen te zetten.