Onderwijs

Info om je kind in te schrijven in een kleuterschool of lagere school in Lebbeke - Schooljaar 2020-2021

Voor het eerst naar school

Werd je kind geboren in 2018?

Dan mag je kind in de loop van het schooljaar 2020-2021
of op 1 september 2021 naar school.

Zit er al een grote broer of zus in de school van je keuze, en werd je kind geboren in 2018?

Goed nieuws voor jou. Je kind krijgt voorrang!
Je kan je kindje al vanaf 2 september (tot en met 30 november) 2019 inschrijven in de school van grote broer of zus. (Broers en zussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of dezelfde vader of moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.)
Maak een afspraak met de schooldirectie om in te schrijven.

Zit er geen grote broer of zus in de school van je keuze?

Je gaat op 2 maart naar de school van je keuze en schrijft je kind in.

Wanneer kan mijn kleuter starten op school?

Vanaf het moment dat je kind 2,5 jaar is, op één van volgende instapdagen:

Kindjes geboren tot en met…  stappen ten vroegste in na… dus vanaf…
1 maart 2018 de zomervakantie dinsdag 1 september 2020
9 mei 2018  de herfstvakantie maandag 9 november 2020
4 juli 2018 de kerstvakantie  maandag 4 januari 2021
1 augustus 2018  de teldag maandag 1 februari 2021
22 augustus 2018 de krokusvakantie maandag 22 februari 2021
19 oktober 2018 de paasvakantie maandag 19 april 2021
17 november 2018 Hemelvaart maandag 17 mei 2021

Kinderen geboren tussen 18 november en 31 december 2018 starten op 1 september 2021, maar worden nu al ingeschreven omdat ze geboren zijn in 2018.