Onderwijs

Info om je kind in te schrijven in een kleuterschool of lagere school in Lebbeke - Schooljaar 2020-2021

Voor het eerst naar school

Werd je kind geboren in 2018?

Dan mag je kind in de loop van het schooljaar 2020-2021
of op 1 september 2021 naar school.

Zit er al een grote broer of zus in de school van je keuze, en werd je kind geboren in 2018?

Goed nieuws voor jou. Je kind krijgt voorrang!
Je kan je kindje al vanaf 2 september (tot en met 30 november) 2019 inschrijven in de school van grote broer of zus. (Broers en zussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of dezelfde vader of moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.)
Maak een afspraak met de schooldirectie om in te schrijven.

Zit er geen grote broer of zus in de school van je keuze?

Je meldt je kind aan in de periode tussen 2 maart 2020 en 31 maart 2020 via internet op het internetadres dat vanaf nieuwjaar bekend gemaakt zal worden. De bedoeling is om iedereen evenveel kansen te geven om zijn of haar kind in te schrijven in een school van keuze om kampeertoestanden te vermijden.

Je wil je kind veranderen van school tegen 1 september 2020?

Je moet je kind eerst aanmelden tussen 2 maart 2020 en 31 maart 2020 op de website die we vanaf nieuwjaar 2020 zullen bekendmaken.

Eerst aanmelden, dan inschrijven

Je kind inschrijven in een school in Lebbeke verloopt in 3 stappen:

Stap 1: Kies een school
Ga eventueel langs bij verschillende scholen om een keuze te kunnen maken.
Je kan ook eens surfen op de website van de school.

Stap 2: Aanmelden
Aanmelden betekent dat je via een website een school voor je kind kiest.
Meld je kind aan voor de scholen van je keuze in de volgorde van je voorkeur via deze aanmeldingswebsite tussen 2 maart 2020 en 31 maart 2020.
(Website wordt bekendgemaakt vanaf nieuwjaar).

Stap 3: Inschrijven
Je ontvangt ten laatste op 30 april 2020 een brief en een E-mail met het resultaat van je aanmelding. Op de brief en email staat in welke school je je kan inschrijven.
Dit gebeurt tussen 4 en 26 mei 2020.
Je bent pas ingeschreven, wanneer je je gaan inschrijven bent op school!

Welke kinderen moet je NIET aanmelden?

  • Broers en zussen die geboren zijn in 2018
  • Kinderen van personeel die geboren zijn in 2018
  • Kinderen die ingeschreven worden in het buitengewoon onderwijs

Wanneer kan mijn kleuter starten op school?

Vanaf het moment dat je kind 2,5 jaar is, op één van volgende instapdagen:

Kindjes geboren tot en met…  stappen ten vroegste in na… dus vanaf…
1 maart 2018 de zomervakantie dinsdag 1 september 2020
9 mei 2018  de herfstvakantie maandag 9 november 2020
4 juli 2018 de kerstvakantie  maandag 4 januari 2021
1 augustus 2018  de teldag maandag 1 februari 2021
22 augustus 2018 de krokusvakantie maandag 22 februari 2021
19 oktober 2018 de paasvakantie maandag 19 april 2021
17 november 2018 Hemelvaart maandag 17 mei 2021

Kinderen geboren tussen 18 november en 31 december 2018 starten op 1 september 2021, maar worden nu al ingeschreven omdat ze geboren zijn in 2018.