Onderwijs

Reglementering inschrijvingen Basisschool

1. Een school kan kinderen inschrijven voor schooljaar 2018-2019 vanaf de eerste schooldag van maart 2018.
Uitzondering: indien de school er zeker van is dat er geen leerlingen zullen moeten geweigerd worden wegens capaciteitsproblemen, mag de school of vestiging reeds inschrijven vanaf de eerste schooldag van september 2017. Ze kan dan ook geen kind weigeren wegens capaciteitsproblemen.

2. Een schoolbestuur moet op 1 september de capaciteit van elk van haar scholen en vestigingsplaatsen melden via al de haar ter beschikking staande kanalen. Daarnaast moet ze via deze kanalen op 1 maart melden hoeveel vrije plaatsen er zijn.

3. Een school kan bij de inschrijvingen een voorrangsperiode hanteren. Dit betekent in de praktijk dat bij deze scholen gedurende twee weken voorafgaand aan de inschrijvingsperiode enkel broers en zussen (zelfde leefentiteit) van reeds ingeschreven leerlingen + kinderen van personeelsleden kunnen ingeschreven worden.

4. Indien de capaciteitsgrens nog niet bereikt werd, is de school verplicht om uw kind in te schrijven. Enkel indien uw kind een verwijzing naar bijzonder onderwijs gekregen heeft, zal het ingeschreven worden onder ontbindende voorwaarden. Dan wordt er eerst nagegaan of de school de gepaste zorgen kan bieden aan uw kind.
Indien de capaciteitsgrens wél bereikt werd, is de school – bij vraag naar inschrijving - verplicht om u een document van weigering mee te geven.

Gemeente Lebbeke inschrijvingen 2019-2020

Gemeenschapsschool Limiet bepaald op 100 kleuters en 150 lagere schoolkinderen hoofdschool
Centrumstraat 24 45 kleuters voor de wijkschool
Fochelstraat 73 Er wordt niet met voorrangsperiodes gewerkt
9280 Lebbeke Er kan ingeschreven worden vanaf 3 september 2018
www.konkelgoed.be   
   
Gemeenteschool De Puzzel  Limiet bepaald op 25 kinderen per geboortejaar. 
Opwijksestraat 1A en 24  Er kan ingeschreven worden vanaf 15 februari 2019 voor broers & zussen
9280 Lebbeke  + kinderen van personeel
www.gemeenteschooldepuzzel.be  Vanaf 1 maart kunnen andere kinderen inschrijven
   
Vrije Basisschool Wieze  Limiet bepaald op 25 kinderen per geboortejaar (2012, 2013, 2015 en 2016 volzet – 2014: 2 plaatsen vrij)
Kloosterstraat 1-5  Er kan ingeschreven worden vanaf 15 februari 2019 voor broers & zussen 
9280 Wieze  + kinderen van personeel 
www.vbswieze.be Vanaf 1 maart kunnen andere kinderen inschrijven 
   
Vrije Basisschool Bellewij  Limiet bepaald op 100 kleuters en 150 lagere schoolkinderen 
Kapellenstraat 43 Er wordt niet met voorrangsperiodes gewerkt 
9280 Denderbelle  Er kan ingeschreven worden vanaf 3 september 2018
www.dorpsschoolbelle.be   
   
Vrije Basisschool Lebbeke Limiet bepaald in Centrum op 44 kleuters en 300 lagere schoolkinderen per geboortejaar
Laurierstraat 26 Heizijde op 75 kleuters en 125 lagere schoolkinderen
Brusselsesteenweg 43 Er wordt niet met voorrangsperiodes gewerkt in Heizijde. Daar kan men inschrijven
Heizijdestraat 7 vanaf 3 september 2018
9280 Lebbeke In het centrum kunnen broers en zussen en kinderen personeel inschrijven vanaf 15 februari 2019.
www.vbslebbeke.com  Andere kinderen vanaf 1 maart
   
Vrije Basisschool Minnestraal Capaciteit: 48 kinderen per geboortejaar, behalve 2009 - 2009 en 2012: daarvoor zijn 69 plaatsen voorzien
Lange Minnestraat 59/61 Er kan ingeschreven worden vanaf 15 februari 2019 voor broers & zussen
9280 Lebbeke + kinderen van personeel
www.minnestraal.be Vanaf 1 maart kunnen andere kinderen inschrijven