Uitleendienst

Het gemeentebestuur stelt audio-, visueel, tentoonstellings-, sport- en feestmateriaal ter beschikking.
Jeugd-, sport- en culturele verenigingen, instellingen en diensten die aangesloten zijn bij een gemeentelijke adviesraad of die door het schepencollege erkend zijn en scholen kunnen hier gebruik van maken.

Materiaal aanvragen kan via deze link (mondelinge of schriftelijke aanvragen worden niet meer behandeld).
Je vindt er ook een catalogus met het materiaal dat je kan uitlenen en je moet er meteen de waarborg overschrijven.

Ook interessant