Uitleendienst

Het gemeentebestuur stelt audio-, visueel, tentoonstellings-, sport- en feestmateriaal ter beschikking.
Jeugd-, sport- en culturele verenigingen, instellingen en diensten die aangesloten zijn bij een gemeentelijke adviesraad of die door het schepencollege erkend zijn en scholen kunnen hier gebruik van maken.

Materiaal aanvragen kan via deze link (mondelinge of schriftelijke aanvragen worden niet meer behandeld).
Je vindt er ook een catalogus met het materiaal dat je kan uitlenen en je moet er meteen de waarborg overschrijven.

 10 geboden van de dienst verhuur:

  • Materiaal aanvragen kan enkel via de webwinkel. Ben je particulier? Dan kan je geen materiaal uitlenen, of tegen betaling slechts een beperkt aanbod.
  • Materiaal aanvragen gebeurt minstens 21 kalenderdagen op voorhand. Niet op tijd? Geen uitlening mogelijk!
  • Annuleren gebeurt minstens 7 werkdagen op voorhand. Niet tijdig geannuleerd? Geen terugbetaling mogelijk en een bijkomende boete van 50 euro.
  • Materiaal verliezen of beschadigen betekent altijd materiaal (én werkuren) betalen. Het bedrag wordt van de waarborg gehouden of op factuur gezet.
  • Materiaal wordt enkel voor het daarvoor bedoelde doeleinde gebruikt, misbruiken worden niet getolereerd.
  • Materiaal wordt in dezelfde staat teruggegeven als het gebracht werd. (Dat wil zeggen dat je tafels afkuist, kabels oprolt, lampjes beschermt, …)
  • Reclame voor je evenement bevat het logo van Lebbeke. Je mag immers ons materiaal gratis gebruiken. Contacteer de communicatiedienst op communicatie@lebbeke.be voor het juiste gebruik. 
  • Is het materiaal vooraf beschadigd? Verwittig ons meteen, anders wordt de beschadiging doorgerekend aan jou.
  • De ontlener is verantwoordelijk voor de verzekering tegen brand en diefstal.
  • De dienst verhuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen door het gebruik van het materiaal.

Ook interessant