Uitleendienst

Het gemeentebestuur stelt audio-, visueel, tentoonstellings-, sport- en feestmateriaal ter beschikking.
Jeugd-, sport- en culturele verenigingen, instellingen en diensten die aangesloten zijn bij een gemeentelijke adviesraad of die door het schepencollege erkend zijn en scholen kunnen hier gebruik van maken.

Materiaal aanvragen kan via deze link (mondelinge of schriftelijke aanvragen worden niet meer behandeld).
Je vindt er ook een catalogus met het materiaal dat je kan uitlenen en je moet er meteen de waarborg overschrijven.

 10 geboden van de dienst verhuur:

 • Materiaal aanvragen kan enkel via de webwinkel. Ben je particulier? Dan kan je geen materiaal uitlenen, of tegen betaling slechts een beperkt aanbod.
 • Materiaal aanvragen gebeurt minstens 21 kalenderdagen op voorhand. Niet op tijd? Geen uitlening mogelijk!
 • Annuleren gebeurt minstens 7 werkdagen op voorhand. Niet tijdig geannuleerd? Geen terugbetaling mogelijk en een bijkomende boete van 50 euro.
 • Materiaal verliezen of beschadigen betekent altijd materiaal (én werkuren) betalen. Het bedrag wordt van de waarborg gehouden of op factuur gezet.
 • Materiaal wordt enkel voor het daarvoor bedoelde doeleinde gebruikt, misbruiken worden niet getolereerd.
 • Materiaal wordt in dezelfde staat teruggegeven als het gebracht werd. (Dat wil zeggen dat je tafels afkuist, kabels oprolt, lampjes beschermt, …)
 • Reclame voor je evenement bevat het logo van Lebbeke. Je mag immers ons materiaal gratis gebruiken. Contacteer de communicatiedienst op communicatie@lebbeke.be voor het juiste gebruik. 
 • Is het materiaal vooraf beschadigd? Verwittig ons meteen, anders wordt de beschadiging doorgerekend aan jou.
 • De ontlener is verantwoordelijk voor de verzekering tegen brand en diefstal.
 • De dienst verhuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen door het gebruik van het materiaal.

Het gemeentelogo gebruiken

Krijg je logistieke, financiële of andere steun voor je initiatief van Gemeente Lebbeke? Of is Gemeente Lebbeke medeorganisator van je initiatief? Neem dan het gemeentelogo op in je communicatie.

Dat doe je zo:

 • Plaats het gemeentelogo tegen de rand van je publiciteitsdrager (poster, affiche) naast de eventuele andere logo’s.
 • Beeld het logo groot genoeg af: de minimumhoogte is 2 cm.
 • Wijzig niets aan het logo. Het lettertype, de kleuren, vlakken, oriëntatie en verhoudingen liggen vast. Je mag geen elementen weglaten.
 • Het oude logo mag niet meer gebruikt worden
 • Je leest meer over het gebruik van het logo in het uittreksel van het huisstijlhandboek (zie onderaan).

Gemeente Lebbeke is niet verantwoordelijk voor publicaties van derden, ook niet als het gemeentelogo gebruikt wordt. Politieke partijen en religieuze verenigingen komen niet in aanmerking om de neutraliteit te behouden.

Ook interessant