Uitleendienst

Het gemeentebestuur stelt audio-, visueel, tentoonstellings-, sport- en feestmateriaal ter beschikking van de jeugd-, sport- en culturele verenigingen, instellingen en diensten die aangesloten zijn bij een gemeentelijke adviesraad of die door het schepencollege erkend zijn en van alle onderwijsinstellingen.
Een beperkt gedeelte van het materiaal kan ook aangevraagd worden voor privégebruik tegen de vastgestelde retributie.

Materiaal aanvragen kan via deze link (mondelinge of schriftelijke aanvragen worden niet meer behandeld).
Je vindt er ook een catalogus met het materiaal dat je kan uitlenen en je kan er meteen de waarborg overschrijven.

Ook interessant