Sociale dienst

Bij de sociale dienst kan u terecht met al uw vragen betreffende sociale voordelen of premies en in het bijzonder voor informatie en de aanvraag van:

  • een gemeentelijk thuiszorgtoelage voor de verzorging van een zorgbehoevende;
  • een sociaal-pedagogische toelage voor ouders of voogd van kinderen met een handicap;
  • een inkomensvervangende en integratietegemoetkoming (tot 65 jaar);
  • een aanvraag voor kosteloze rechtspleging (pro deo advocaat);
  • een aanvraag voor een parkeerkaart voor mindervaliden jonger dan 65 jaar;
  • een aanvraag tot vrijstelling van het dragen van een autogordel;
  • de aanvraag van een pensioen als werknemer en/of zelfstandige;
  • tussenkomst van 20% door de gemeente bij aankoop van een Buzzy Pazz bij De Lijn.

Deze formulieren kunnen afgehaald worden op de sociale dienst van het gemeentebestuur.

“Gelieve steeds de identiteitskaart mee te brengen van de persoon voor wie documenten/tegemoetkomingen zouden moeten worden aangevraagd."