Managementteam

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de diensten van de gemeente en het OCMW bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en werking van de diensten van gemeente en OCMW, alsook de interne communicatie.